Utskriftsdatum: 23 September 2019

Folköl

Ska du sälja eller servera folköl ska du anmäla din verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden innan du börjar med försäljningen. Tillsammans med anmälningsblanketten ska ett egenkontrollprogram bifogas. Du hittar blankett för anmälan samt mall för egenkontrollprogram under fliken ”blanketter”.

Med folköl menas öl med en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Om ditt serveringsställe redan har ett serveringstillstånd för alkohol, behöver du inte anmäla försäljning av folköl.

Kommunen har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvar. Kommunen tar ut årligen ut en avgift för försäljning av folköl.

Regler och bestämmelser

  • För att få sälja folköl krävs det att man har en registrerad livsmedelsanläggning.
  • Vid servering och försäljning av folköl ska verksamheten ha ett brett och varierat utbud av mat och livsmedel.
  • Folköl får inte säljas eller lämnas ut till en person som inte fyllt 18 år. Den som säljer ölen ska förvissa sig om att mottagaren har åldern inne.
  • Folköl får inte säljas eller serveras till någon som är märkbart berusad.För mer information har folkhälsomyndigheten tagit fram en broschyr att-salja-folkol