Inkomna e-förslag och medborgarförslag

Här kan du se alla medborgarförslag och e-förslag som kommunen har fått in sedan 2013. Förslag som dragits tillbaka visas inte.

Kommunen införde i maj 2020 e-förslag som har kommit att ersätta medborgarförslagen. Det gjordes med förhoppningen att öka invånarnas politiska deltagande och ge kommunen bättre underlag i beredningen av förslag från allmänheten.

Ta del av alla förslag som kommit in

E-förslag 2023

Inkomna E-förslag Hantering
Måltidsvärdar Omröstning pågår
Discgolfbana Omröstning pågår
Förbjud hantering av fyrverkerier för privatpersoner Omröstning pågår
Trädäck och badstege på Sandviks södra pir Omröstning pågår
Gratis busskort till gymnasieelever. Omröstning pågår.
Matdistribution till våra kommuninvånare Omröstning pågår.
Renodla undersköterskans arbetsuppgifter Beslutas av kommunfullmäktige i september.

E-förslag 2022

Inkomna E-förslag Hantering

E-förslag 2021

Inkomna E-förslag Hantering
Utegym i Borgholm (förslagsvis i Mejeriviken) Lyckades inte få tillräckligt stöd för att lyftas till fullmäktige.
Förbud för biltrafik på Hamnvägen mellan Norra Långgatan och Badhusgatan Lyckades inte få tillräckligt stöd för att lyftas till fullmäktige.
Utegym i Borgholm (förslagsvis i Norra parken) Lyckades inte få tillräckligt stöd för att lyftas till fullmäktige.
Parkering för Borgholmsbor
APP ÖLAND
Hundrastgård
Trädgårdsavfall

Medborgarförslag och e-förslag 2020

Inkomna medborgarförslag 2020 Hantering
Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun Kommunstyrelsens avslår förslaget 2020-09-22 § 139.
Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik Kommunstyrelsens besvarar förslaget 2020-10-20 § 145 att kommunen i kommande projekt ska ta sittplatser och bänkar i beaktning och att härmed anse medborgarförslaget besvarat.
Inköp av lådlastcyklar till förskolorna Utbildningsnämnden avslår förslaget 2020-10-21 § 91, men beslutar att inköp av lådlastcyklar ska beaktas i budgetarbetet inför budget 2022.

Medborgarförslag 2019

Inkomna medborgarförslag 2019 Hantering
Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm Kommunstyrelsen avslår förslaget 2020-01-28 § 5.
Ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt Kommunstyrelsen avslår förslaget 2019-11-26 § 196.
Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm Kommunfullmäktige avslår förslaget 2019-06-17 § 131.
Borgholms kommun ska ansöka om att bli en ”kranmärkt” organisation Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-11-26 § 195 och beslutar att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med mera.
Anordna en gång- och cykelväg längs väg 136 i elledningsstråket mellan avfarten Stora Rör och Rälla Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-10-22 § 168 med hänvisning till Trafikverkets utbyggnad av väg 136.
Bygg utegym i Rälla Kommunstyrelsens besvarar förslaget 2020-01-28 § 3 med att uppdra ekonomi- och fastighetsavdelningen lämna förslag på lokalisering med kostnadsberäkning till budgetprocessen 2020.
Öppna allmänna baden för hundar kvällstid Kommunstyrelsens avslår förslaget 2020-03-24 § 42.
Ölandskort för folkbokförda i kommunen Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-12-17 § 218.
”Meröppet” på biblioteket i Löttorp Bereds av utbildningsnämnden.

Medborgarförslag 2018

Inkomna medborgarförslag 2018 Hantering
 Öland en kommun , Nu! Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med utredningen Öland en kommun 2019-01-29 § 18.
Krav på statistik och publicering av vårdutredningars förslag Socialnämnden avslår förslaget 2018-09-26 §126.
Ny pirarm Sandviks hamn Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med beslut att förslaget ska beaktas i pågående hamnutredning 2019-03-26 § 35.
Placera ett utegym i Bäckmanska parken Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med beslut att förslaget ska beaktas i planering av allaktivitetspark i Borgholm stad 2019-05-28 § 102.
Digitalt utlämnade av allmänna handlingar som huvudregel Kommunfullmäktige bifaller förslaget 2019-01-21 § 3.

Medborgarförslag 2017

Inkomna medborgarförslag 2017 Hantering
Utreda att införa skolträdgårdar i Borgholms kommun  Utbildningsnämnden avslår förslaget 2017-10-24 § 111.
Utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidrag till en giftfri  vardag för barnen  Utbildningsnämnden avslår förslaget 2018-03-07 § 26.
Omhändertagande av avlidna Socialnämnden avslår förslaget 2018-05-02 § 47.
Vegansk mat som standard i skolor och förskolor Kommunstyrelsen avslår förslaget 2019-05-28 § 101.
Affisch- och informationstavlor på allmän plats Kommunstyrelsen avslår förslaget 2018-06-26 § 124.
Marknadsföra Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2018-08-28 § 161 och att uppdra kommunledningsförvaltningen att i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveckling.

Medborgarförslag 2016

 

Inkomna medborgarförslag 2016 Hantering
Arbetsstipendium till verksam konstnär / musiker / hantverkare  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 17.
Krematorium i Beckmans park  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-04-25 § 86.
Kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag etc  Kommunstyrelsen hänvisar 2019-08-27 § 136 förslagsställaren att följa badplatsutredninge. Förslag till beslut i badplatsutredningen lämnades först 2019-12-03 till kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnades 2020-06-23 § 111 av kommunstyrelsen till fullmäktige för beslut.
Fjärilsträdgård i Borgholms kommun   Kommunstyrelsen avslår förslaget 2018-06-26 § 125.
Tätorten Borgholm återtar beteckningen Borgholms stad  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 15.
Måltiderna på de särskilda boendena i kommunen  Kommunfullmäktige anser förslaget
besvarat   017-04-18  då kostpolicyn ska revideras.

Medborgarförslag 2015

Inkomna medborgarförslag 2015 Hantering
Bygg korttidsboende på gamla vårdcentralen Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-09-26  § 165.
Utbyggnad av va-nätet i Bäckalundsområdet Kommunfullmäktige avslår förslaget 2016-08-22 § 132.
Låt Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året runt Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 16.
Återför årskus 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går Kommunfullmäktige avslår förslaget 2018-03-19 § 66.
Klistermärke på soptunnor hos privatpersoner som tillåter att hundbajspåsar läggs där Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 207.
Inrätta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2017-01-24 § 10.
Bristande underhåll av gator och trottoarer Åkerhagen Kommunstyrelsen avslår förslaget 2016-03-22 § 64.
Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 17.
Ta tillvara på arbetskraftresursen på flyktingförläggningar Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-06-23 § 122.
Bygg kretsloppshus i Kalleguta för konstnärliga aktiviteter och
utställningar
Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 206.
 Ändrad budgetmodell för Borgholms  kommun Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 103.
Förläng säsongen på norra Öland Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2016-03-22 § 65.
Öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 205.
Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamheten Kommunfullmäktige avslår förslaget 2016-08-22 § 131.

Medborgarförslag 2014

Inkomna medborgarförslag 2014 Hantering
Inrätta ”Ta hand om-avdelning” vid återvinningscentralen Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 203.
Flytande ateljéer i Borgholms hamn Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 102.
Förbättra maten till elever och gamla Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 202.
Tillsätt tjänst som kulturutvecklare Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 109.
Borgholms busstation och träffpunkt Öland behöver rustas upp Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 201.
Motorcrossbana  på Rullbackatippen i Böda Kommunfullmäktige avslår förslaget 2015-06-15 § 93.
Skatepark i Borgholm Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2014-12-09 § 196.
Utegym i Borgholm Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 204.
Nämndernas sammansättning Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-08-26 § 119.
Fri frukt på kommunens skolor Utbildningsnämnden avslår förslaget 2014-03-26 § 26.

Medborgarförslag 2013

Inkomna medborgarförslag 2013 Hantering
Återinförande av vårdnadsbidrag för barnfamiljer Utbildningsnämnden avslår förslaget 2014-02-26 § 17.
Asfaltering och belysning vid Solvändans förskola, Löttorp Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2014-09-26 § 117.
Göra det möjligt för Åkerboskolans elever att åka kollektivt
under skoltid till Kalmar
Utbildningsnämnden bifaller förslaget 2014-01-29 § 3.
Återuppbyggnad av brygga vid Kapelludden, Bredsättra Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-11-10 § 187.
Internetbaserade möten Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat  2014-01-14 § 8.
Bevilja hemkörningsbidrag till Ölands butiksbuss Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2013-11-10 § 188.
Förbud mot försäljning och distribution av plastpåsar inom
Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget 2013-08-28 § 155.
Obligatorisk HLR-utbildning för anställda i socialförvaltningen Socialnämnden bifaller förslaget 2013-09-25 § 83.
Publicering av inlämnade medborgarförslag på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2013-09-17 § 144.
Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar och uppdragsverksamhet
Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-08-26 § 118.
Inrätta permanenta sockenråd Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-03-18 § 36.
Ändra åldersgränsen så att alla under 18 år är välkomna på
fritidsgårdarna
Kommunfullmäktige bifaller förslaget 2013-10-21.
Erbjuda ungdomar fyra veckors sommarjobb 2013 Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-06-11 § 111.
Utträde ur samordningsförbundet Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-2013-09-17 § 143.