Kontakta oss

Notarius Publicus och kundombudsman för Bixia

Notarius publicus

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter samt att till exempel intyga namnunderskrifter.

Länsstyrelsen utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området. Länsstyrelsen i Kalmar län har inte utsett en notarius publicus med uppdrag för Borgholms kommun, men som invånare kan du vända dig till en av våra grannkommuners notarius publicus, exempelvis Kalmars kommuns som listas nedan.

Kundombud för Bixia

Kontakta i första hand Bixias kundservice om du har frågor, synpunkter eller klagomål. Är du inte nöjd med hur ditt ärende hanteras vänder du dig till kundombudsmannen. Kundombudets uppgift är att arbeta för kundens bästa och föra kundens talan inom företaget.

Skip to content