Utskriftsdatum: 04 April 2020

Notarius publicus och kundombudsman för Bixia

Notarius publicus
Jur kand Claes Forsgren, Ölands Juridiska Byrå, är Notarius Publicus för Borgholms kommun. 
Han träffas på tel 0485-487 70 eller 070-561 26 19. Besöksadress: Östra Kyrkogatan 7 i Borgholm. Ring för tidsbeställning.

Kundombudsman Bixia
Från och med 22 augusti 2005 har Borgholm Energi AB:s elbolag Bixia en oberoende kundombudsman. Kundombudmannens uppgift är att arbeta för kundens bästa och föra kundens talan inom företaget.

Kontakta i första hand Bixias kundservice.
Är du inte nöjd med hur ditt ärende hanteras vänder du dig till kundombudsmannen
via e-post eller brev.

E-posta kundombudsmannen

Kundombudsmannen
Bixia
Box 534
451 21 Uddevalla