Utskriftsdatum: 17 October 2019

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande

  • äldreomsorg
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om funktionsnedsatta
  • administrativ enhet

Socialförvaltningens organisationsstruktur kan du hämta här nedan under ”Mer information”

Socialkontorets öppettider
Måndag                                      08.00-12.00,  13.00-17.00
Tisdag- torsdag                      08.00-12.00,  13.00-16.00
Fredag                                        08.00-12.00,  13.00-15.00

Tel. expedition: 0485-880 85
Faxnr:  0485-880 82

Efter kontorstid: kontakta Sydostjouren gällande alla akuta socialtjänstärenden, via 020-453 900. 
Sydostjouren är öppen från:
Måndag-Torsdag 16.30
Fredag 15.00

Webbsida Sydostjouren

Socialchef
Anna Hasselbom Trofast,  tel. 0485-880 90
Skicka e-post

Verksamhetschef för Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Maria Svanborg, tel 0485-880 14
Skicka e-post 

Verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorgen
Beatrice Solhjort, tel 0485-88 421
Skicka e-post

Verksamhetschef för Omsorgen om funktionsnedsatta
Johanna Karlsson, tel 0485-881 77
Skicka e-post 

Administrativ chef
Therese Åhlander, tel 0485-880 95
Skicka e-post 

Beslutande nämnd är socialnämnden
Ordförande
Magnus Ståhl, tel 0485-880 09
Skicka e-post