Kontakta oss

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg vilket innefattar äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt arbetsmarknadsenheten.

Socialförvaltningens mål

  • Stöd, vård och omsorg är individanpassad.
  • Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter.
  • Verksamheten ska vara genomsyrad av god kvalitet.
  • Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling.
  • Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.
  • Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.
  • Verksamheten ska vara bedriven kostnadseffektivt.

 

Skip to content