Utskriftsdatum: 23 February 2019

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande

  • äldreomsorg
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om funktionsnedsatta
  • administrativ enhet

Socialförvaltningens organisationsstruktur kan du hämta här nedan under ”Mer information”

Socialkontorets öppettider
Måndag                                      08.00-12.00,  13.00-17.00
Tisdag- torsdag                      08.00-12.00,  13.00-16.00
Fredag                                        08.00-12.00,  13.00-15.00

Tel. expedition: 0485-880 85
Faxnr:  0485-880 82

Efter kontorstid: kontakta Sydostjouren gällande alla akuta socialtjänstärenden, via 020-453 900. 
Sydostjouren är öppen från:
Måndag-Torsdag 16.30
Fredag 15.00

Webbsida Sydostjouren: https://kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html

Socialchef
Anna Hasselbom Trofast,  tel. 0485-880 90
Skicka e-post

Verksamhetschef för Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Maria Svanborg, tel 0485-880 14
Skicka e-post 

Tf. Verksamhetschef för Individ- och Familjeomsorgen
Beatrice Sohlhjort, tel 0485-88 421
Skicka e-post

Tf. Verksamhetschef för Omsorgen om funktionsnedsatta
Johanna Karlsson, tel 0485-881 77
Skicka e-post 

Administrativ chef
Therese Åhlander, tel 0485-880 95
Skicka e-post 

Beslutande nämnd är socialnämnden
Ordförande
Magnus Ståhl, tel 0485-880 09
Skicka e-post

Lämna synpunkter
Om du har synpunkter på verksamheten kan du lämna dem via det digitala formuläret nedan eller på blankett som du hämtar här nedan.

Måldokument
Övergripande måldokument för Socialnämndens verksamhet 2010-2012 kan du hämta nedan under ”Mer information”