Utskriftsdatum: 28 July 2021

Socialförvaltningen

23 juni 2020

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg.

Äldreomsorg, kommunens hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt arbetsmarknadsenheten.

Socialförvaltningens mål:
Stöd, vård och omsorg är individanpassad.
Individanpassad sysselsättning genom samverkan med företag och myndigheter.
Verksamheten genomsyras av god kvalitet.
Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation genom delaktighet, engagemang och personlig utveckling.
Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.
Verksamheten tar hänsyn till miljö och kultur.
Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt.

 

Tf. Socialchef
Lars-Gunnar Fagerberg,  telefon. 0485-880 25
Skicka e-post

Verksamhetschef för Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Maria Svanborg, telefon 0485-880 14
Skicka e-post 

Verksamhetschef för Omsorgen om funktionsnedsatta och Individ- och Familjeomsorgen
Johanna Karlsson, telefon 0485-881 77
Skicka e-post 

Administrativ chef
Therese Åhlander, telefon 0485-880 95
Skicka e-post 

Beslutande nämnd är socialnämnden
Ordförande
Lars Ljung, telefon 0485-880 09
Skicka e-post

Hoppa till innehåll