Utskriftsdatum: 20 January 2020

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens verksamhet innefattar tillväxtenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten samt avdelningar för ekonomi, personal och IT.