Utskriftsdatum: 23 January 2021

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningens verksamhet innefattar tillväxtenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten, administrativa enheten samt avdelningar för ekonomi och fastighet och personal. Servicecenter i stadshuset tillhör även den här förvaltningen.