Kommunledningsförvaltningen

07 mars 2019

Kommunledningsförvaltningens verksamhet innefattar tillväxtenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten, administrativa enheten samt avdelningar för ekonomi och fastighet och personal. Servicecenter i Stadshuset tillhör även den här förvaltningen.

Hoppa till innehåll