Kontakta oss

Livsmedel

För att säkerställa att konsumenter får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå  genomförs regelbundna kontroller av livsmedelsverksamheterna i kommunen.

Kommunens livsmedelsinspektörer bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis restauranger, caféer, gatukök, butiker, skolkök och mindre livsmedelsindustrier. Kontrollen innefattar även tillsyn av kommunalt dricksvatten och dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Kontrollen görs i förebyggande syfte för att minimera eventuella hälsorisker för konsumenterna.

Alla livsmedelsanläggningar måste vara registrerade eller godkända. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att livsmedel är säkra, att känsliga hanteringssteg övervakas, att personalen har den kunskap som krävs med mera.

Riskklassning

Livsmedelsverksamheter och dricksvattenanläggningar ska klassas för att få rätt antal kontroller av sin verksamhet. Längst ner på sidan finns en länk till E-tjänsten som ska användas för att klassa din verksamhet.

Läs mer om vilka dricksvattenanläggningar som omfattas av dricksvattenföreskrifterna längre ner under Mer information.

När uppgifterna är inskickade kommer en handläggare gå igenom uppgifterna innan ett beslut om riskklass fattas.

Filmer om livsmedel

Borgholms kommun har gjort två undervisningsfilmer för dig som är företagare

Film 1 Information om livsmedelshygien

Film 2 Information till dig som företagare om lagstiftningen

Skip to content