Utskriftsdatum: 04 July 2020

Livsmedelsverksamhet

Alla livsmedelsverksamheter, inklusive dricksvattenanläggningar, som inte är rent privata måste vara registrerade eller godkända. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att verksamheten registreras.

Miljö- och byggnadsnämnden registrerar och kontrollerar livsmedelsverksamheter i Borgholms kommun. Registreringsblanketter hittar du genom att gå via ”Blanketter” överst på sidan.

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. Målet är också att verksamhetsutövarna får råd, service och kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. Verksamhetsutövaren har alltid det yttersta ansvaret för livsmedlen.

Alla livsmedelsanläggningar måste vara registrerade eller godkända. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att livsmedel är säkra, att känsliga hanteringssteg övervakas, att personalen har den kunskap som krävs m.m.

För vidare information, se länk under Mer information.