Utskriftsdatum: 22 February 2019

Livsmedelsverksamhet

Miljö- och byggnadsförvaltningen registerar och kontrollerar livsmedelsverksamheter i Borgholms kommun. Den svenska livsmedelskontrollens mål är att säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller samt att informationen om maten är enkel att förstå.

Kommunens livsmedelsinspektörer bedriver offentlig kontroll på verksamheter som hanterar livsmedel, exempelvis restauranger, caféer, gatukök, butiker, skolkök och mindre livsmedelsindustrier. Kontrollen innefattar även tillsyn av kommunalt dricksvatten och dricksvatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet. Kontrollen görs i förebyggande syfte för att det inte ska uppstå några hälsorisker för konsumenterna.

Alla livsmedelsanläggningar måste vara registrerade eller godkända. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att livsmedel är säkra, att känsliga hanteringssteg övervakas, att personalen har den kunskap som krävs m.m.

För vidare information, se länk under Mer information.