Testsida

Till varje sida som skapas finns en permalänk som får samma namn som rubriken. Du kan förkorta permalänken. Denna permalänk skulle exempelvis bara kunna vara /matforgiftning.

Ändrar du namnet på en sida, från exempelvis ”Sommarlov 2018” till ”Sommarlov 2019”, måste du ändra det i permalänken också, för att få fortsatt träff vid sökning.

Till varje sida som skapas finns en permalänk som får samma namn som rubriken. Du kan förkorta permalänken. Denna permalänk skulle exempelvis bara kunna vara /matforgiftning

Rubriken lyder

Ändrar du namnet på en sida, från exempelvis ”Sommarlov 2018” till ”Sommarlov 2019”, måste du ändra det i permalänken också, för att få fortsatt träff vid sökning.

Till varje sida som skapas finns en permalänk som får samma namn som rubriken. Du kan förkorta permalänken. Denna permalänk skulle exempelvis bara kunna vara /matforgiftning

Ändrar du namnet på en sida, från exempelvis ”Sommarlov 2018” till ”Sommarlov 2019”, måste du ändra det i permalänken också, för att få fortsatt träff vid sökning.

Anmäld dig här

Välkommen med din anmälan till anna.tornqvist@borgholm.se

 

De här tillstånden är bra att ha

Brandskydd bla bla

Avlopp

Brandvarnare