Utskriftsdatum: 22 August 2017

Utbildningsförvaltningen

trygga_barn_logo_final_split_rgbUtbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:
Trygga barn växer här

Utbildningsnämndens mål:

  • Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
  • Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
  • Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
  • Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
  • Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
  • Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och kulturvärden.

Ansvarig nämnd är utbildningsnämnden
e-post utbildningsnamnden@borgholm.se
Ordförande Lennart Andersson, tel 0485-881 21
e-post lennart.andersson@borgholm.se

Utbildningschef Helena Svensson, tel 0485-881 10
e-post helena.svensson@borgholm.se
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson, tel 0485-881 14
e-post anne-charlott.petersson@borgholm.se
IT-pedagog Jan-Erik Karlsson, tel 0485-881 60
e-post jan-erik.karlsson@borgholm.se
Stabschef Kim Jakobsson, tel 0485-881 11
e-post kim.jakobsson@borgholm.se
Specialpedagog Ingmarie Stenberg, tel 0485-881 74
e-post ingmarie.stenberg@borgholm.se