Utskriftsdatum: 16 August 2018

Utbildningsförvaltningen

trygga_barn_logo_final_split_rgbGrundskolan i Borgholms kommun börjar höstterminen 2018 enligt följande:

Undervisningen börjar enligt schema måndag den 20 aug
(Slottsskolan åk 7 – 9 tisdag den 21 aug) på nedan angivna tider.

Åkerboskolan                   åk F              enl. utsänt brev
tel. 881 51                         åk 1-5           kl. 08.20 – 13.00
åk 6-9           kl. 08.20 – 14.45

Köpings skola                  åk F-5           kl. 08.10 – 13.10
tel. 886 90

Viktoriaskolan                  åk F              kl. 08.15 – 12.15
tel. 886 65                         åk 1-2           kl. 08.15 – 13.15
åk 3-5           kl. 08.15 – 14.30

Slottsskolan                      åk 6              kl. 08.05 – 14.30 20 aug.
tel. 881 28                         åk 7-9           kl. 08.05 – 15.30 21 aug.

Gärdslösa skola               åk F-5           kl. 08.10 – 12.45
tel. 886 90

Rälla skola                        åk F-5           kl. 08.10 – 13.00
tel. 886 90

Kulturskolan                                          Lärarna tar kontakt med eleverna.

Elever som beviljats skolskjuts åker från och med i år med busskort som delas ut första dagen i skolan. Första dagen åker dessa elever utan busskort till skolan. Upplysningar kring hållplatser kan lämnas av trafikplanerare Caroline Svensson, tel.010- 21 21 143, eller respektive skolexpedition.

Tidtabeller finns publicerade på KLT:s och Borgholms kommuns hemsida. Glömmer eleven sitt busskort får eleven åka till skolan gratis och sedan hjälper respektive skolexpedition till med bussbiljett för hemfärden.

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT LÄSÅR!
Utbildningsförvaltningen

 

 

Utbildningsförvaltningens verksamhet innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:
Trygga barn växer här

Utbildningsnämndens mål:

  • Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter.
  • Vi använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.
  • Vi använder budget som ett verktyg för att uppnå mål och ständiga förbättringar.
  • Våra elever ska stå sig väl på framtidens arbetsmarknad.
  • Vi ska ha ett tydligt och serviceinriktat förhållningssätt.
  • Våra medarbetare ska vara stolta och trygga och i ständig utveckling.
  • Vi använder våra kulturverksamheter för att delge kunskap och upplevelser kring våra unika natur- och kulturvärden.