Utskriftsdatum: 27 April 2017

Utbildningsförvaltningen

trygga_barn_logo_final_split_rgbUtbildningsförvaltningen har som uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga och frivilliga skolväsendet för barn och ungdomar samt omsorgsverksamhet för barn. Detta innefattar pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, grundskola, grundsärskola samt kulturskola. Förvaltningen ansvarar också för folk- och skolbiblioteken i kommunen.

Vår vision:
Borgholms barn – Lär för att möta framtiden såväl globalt som lokalt

Våra verksamhetsmål:
1. Borgholms barn – är kunnigast i Kalmar län
2. Borgholms barn – är trygga i vår verksamhet
3. Borgholms barn – använder modern teknik i sitt lärande
______________________________________

Ansvarig nämnd är utbildningsnämnden
e-post utbildningsnamnden@borgholm.se
Ordförande Lennart Andersson, tel 0485-881 21
e-post lennart.andersson@borgholm.se

Utbildningschef Helena Svensson, tel 0485-881 10
e-post helena.svensson@borgholm.se
Förvaltningssekreterare Anne-Charlott Petersson, tel 0485-881 14
e-post anne-charlott.petersson@borgholm.se
IT-pedagog Jan-Erik Karlsson, tel 0485-881 60
e-post jan-erik.karlsson@borgholm.se
Stabschef Kim Jakobsson, tel 0485-881 11
e-post kim.jakobsson@borgholm.se
Specialpedagog Ingmarie Stenberg, tel 0485-881 74
e-post ingmarie.stenberg@borgholm.se