Utskriftsdatum: 24 October 2017

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande

  • äldreomsorg
  • kommunens hälso- och sjukvård
  • individ- och familjeomsorg
  • omsorg om funktionsnedsatta
  • administrativ enhet

Socialförvaltningens organisationsstruktur kan du hämta här nedan under ”Mer information”

Socialkontorets öppettider
Måndag                                      08.00-12.00,  13.00-17.00
Tisdag- torsdag                      08.00-12.00,  13.00-16.00
Fredag                                        08.00-12.00,  13.00-15.00

Efter kontorstid: kontakta Sydostjouren via SOS Alarm 112 eller Polismyndigheten 114 14,  gällande alla akuta socialtjänstärenden.

Socialchef
Anna Hasselbom Trofast,  tel. 0485-880 90
e-post anna.hasselbomtrofast@borgholm.se

Verksamhetschef för Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvårdsverksamheten
Maria Svanborg, tel 0485-880 14
e-post maria.svanborg@Borgholm.se

Administrativ chef
Therese Åhlander, tel 0485-880 95
e-post therese.ahlander@borgholm.se

Beslutande nämnd är socialnämnden
Skicka e-post till socialnämnden:
Ordförande Gunilla Johansson (S), tel 0485-880 09
e-post socialnamnden@borgholm.se

Lämna synpunkter
Om du har synpunkter på verksamheten kan du lämna dem via det digitala formuläret nedan eller på blankett som du hämtar här nedan.

Måldokument
Övergripande måldokument för Socialnämndens verksamhet 2010-2012 kan du hämta nedan under ”Mer information”