Kontakta oss

Livsmedelsinformation och märkning

Livsmedelsinformation är all information om ett livsmedel som slutkonsumenterna får, skriftligt eller muntligt. Märkningen på en livsmedelsförpackning är en typ av livsmedelsinformation, till exempel en ingrediensförteckning. Men livsmedelsinformation omfattar även exempelvis hyllkantsmärkning, information på skyltar där man säljer livsmedel samt menyer på restaurang.

Syftet med reglerna om livsmedelsinformation är att garantera konsumenternas säkra livsmedel och se till att presentationen av ett livsmedel inte är vilseledande. Konsumenterna ska ha möjlighet att göra säkra och medvetna val, särskilt utifrån hälsomässiga, ekonomiska, miljömässiga, sociala och etiska överväganden.

Följande lagstiftning innehåller generella bestämmelser om information och märkning som gäller för alla livsmedel:

 • Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenterna.
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation.

Det finns även speciella regler kring märkning som gäller vissa sorters livsmedel, till exempel märkning av fisk , se nedan under Mer information. Reglerna kring livsmedelsinformation är mycket omfattande. Mer information om detta finns på Livsmedelsverkets hemsida, Information, märkning och påståenden, se länk nedan under Mer information.

Nedan följer en kortare beskrivning av de generella reglerna gällande livsmedelsinformation.

Information som ska finnas

Information ska finnas för både färdigförpackade och icke färdigförpackade livsmedel

Den som säljer livsmedel som är färdigförpackade ansvarar för att märkningen är korrekt och inte lurar konsumenten. Det yttersta ansvaret har den som utformar märkningen. Även den som köper in och säljer vidare färdigförpackade livsmedel har ett ansvar att livsmedlet är rätt märkt.

Den som säljer livsmedel som inte är färdigförpackade har också ett ansvar att ge kunden korrekt livsmedelsinformation. Exempel på livsmedel som inte är färdigförpackade är de som säljs på restaurang, lösviktsförsäljning eller sådana livsmedel som förpackas på kundens begäran över disk eller vid beställning.

Förpackade livsmedel

Förpackade livsmedel ska, med några få undantag, märkas med de obligatoriska uppgifterna listade nedan.

 • Beteckning (namnet på varan)
 • Ingrediensförteckning
 • Allergimärkning
 • Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • Nettokvantitet
 • Bäst-före-dag eller sista förbrukningsdag
 • Förvaringsanvisning
 • Namn och adress för tillverkare, förpackare eller säljare
 • Ursprung (endast i vissa fall)
 • Bruksanvisning (endast i vissa fall)
 • Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall)
 • Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel

Oförpackade livsmedel

Oförpackade livsmedel kan röra livsmedel som säljs över disk, som förpackas på begäran av kund eller som kunden själv förpackar.  När oförpackade varor säljs över disk ska personalen kunna ge information om varan.

Information om allergener ska alltid ges vid försäljning av icke förpackade livsmedel. Det gäller vid försäljning på restaurang, över disk eller vid beställning. Det är också obligatoriskt att ange livsmedlets beteckning, namn som beskriver vad det är för livsmedel, om konsumenten frågar efter det.

Du kan läsa mer om märkning av livsmedel på Livsmedelsverkets hemsida, du hittar länken under Mer information.

Skip to content