Kontakta oss

Arbetslöshet

Om du blir eller har blivit arbetslös är det viktigt att du från första dagen anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att få den ersättning du har rätt till.

Arbetsförmedlingen kan ge råd och stöd för att söka ett nytt arbete, en praktikplats eller vidareutbilda dig. Exakt vad som gäller för dig när du blir arbetslös beror på hur din situation har sett ut tiden innan arbetslösheten.

Besök Arbetsförmedlingens webbplats för mer information om vilka möjligheter som finns för dig som är arbetssökande.

Funderar du på studier finns möjlighet till samtal med studie- och yrkesvägledare vid Ölands utbildningscenter. Du kan läsa mer om Ölands utbildningscenter under Mer information.

I Stadshuset i Borgholm finns Statens servicekontor. Här kan du få hjälp med att använda e-tjänster, fylla i blanketter och ansökningar samt ger information om dina pågående ärenden hos Arbetsförmedlingen.

Bra tips

  • Sök alla möjliga arbeten inom pendlingsavstånd. Det går utmärkt att pendla till Kalmar och arbeta där.
  • Skriv in dig som aktiv arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Där kan du prata med någon för att se vad du kan göra mer för att hitta ett arbete och vad Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med.
  • Prata med vänner, bekanta och släkt för att se vilka möjligheter till arbete som finns.
  • Om du går i skolan, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola, som kan ge råd och tips inför framtiden.

För att klara av din dagliga försörjning medan du söker jobb, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd som en sista utväg.

För att få ekonomiskt bistånd gäller följande

  • Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Du ska kunna redogöra för sökta arbeten. Sök därför arbete aktivt.
  • Du får inte ha några besparingar på banken, fonder, obligationer, aktier eller andra tillgångar som till exempel bil.

För dig som är ung

Du som är ung och saknar sysselsättning har rätt till särskilda insatser och stöd. En viktig del av detta ansvar är att se till att ungdomar får möjlighet att fortsätta sin utbildning på gymnasiet eller annan eftergymnasial utbildning.

Kommunalt aktivitetsstöd

Kommunen har ett ansvar för att erbjuda aktiviteter för unga mellan 16 och 20 år som inte studerar eller arbetar. Läs  om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, under Mer information.

Är du ung och arbetssökande?

Har du nyligen slutat skolan och inte fått något arbete ännu? Eller ska du snart ta studenten och är osäker på hur du ska försörja dig? De absolut flesta människor behöver jobba för att kunna försörja sig. Oavsett om du bestämt dig för att börja jobba direkt eller studera, är det bra att ha en plan.

Det viktigaste är att du aktivt söker arbete. Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) är den allra sista utvägen när alla andra alternativ är uttömda för att du ska kunna försörja dig.

Förutom tipsen ovan kan du, om du går i skolan, prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola, som kan ge råd och tips.

För att klara av din dagliga försörjning medan du söker jobb, kan du ansöka om ekonomiskt bistånd som en sista utväg.

Skip to content