Utskriftsdatum: 16 May 2021

Regler för användning av fyrverkerier i Borgholms kommun

28 december 2019

I Borgholms kommun får fyrverkerier avfyras  från klockan 20.00 till 01.00 på nyårsafton. Vid andra tider krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Nya fyrverkeriregler från 1 juni 2019:

Det har länge krävts tillstånd för att hantera explosiva varor, men raketer med styrpinne har varit ett undantag. Men 1 juni i somras tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bort undantaget för raketer med styrpinne. Från och med 1 juni är det inte tillåtet att använda raketer med så kallad styrpinne utan tillstånd och utbildning. Cirka 100 personer skadas varje år så pass allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är en av orsakerna till att det nu endast är tillåtet att skjuta upp en raket med pinne om du har tillstånd och utbildning. Det som krävs för att få skjuta raketer med styrpinne är tillstånd för användning av explosiv vara från räddningstjänsten samt genomgången B- eller C-utbildning hos en, av MSB godkänd, utbildningsanordnare. Godkända utbildningsanordnare finns beskrivna på MSB:s hemsida. Den nya regleringen från juni gäller enbart raketer på pinne. Sedan tidigare finns förbud mot exempelvis smällare och tyngre raketer. Det är däremot fortfarande tillåtet att använda bland annat fyrverkeritårtor utan tillstånd.

Vänd dig till Polisen om du är osäker på om tillstånd behövs.

Lokala ordningsföreskrifter i Borgholms kommun:

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från vårdcentraler, vårdhem, äldreboende och ålderdomshem, närmare än 25 meter från bostadshus samt närmare än 100 meter från lador eller stall avsedda för husdjur. Med användande menas avfyrningsplats och beräknad nedslagsplats.
Användande av fyrverkerier, förutom undantag på tider i enlighet med nedanstående stycke, kräver tillstånd från polismyndigheten.
På nyårsafton från klockan 20:00 fram till klockan 01:00 påföljande dag får pyrotekniska varor användas utan tillstånd från polismyndigheten med undantag för Borgholms torg.

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4. Rigga pjäsen enligt bruksanvisningen

5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs

7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen

8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.

9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.

10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: msb.se

Tänk på detta innan du köper ett fyrverkeri.

Du måste vara 18 år för att få köpa och använda fyrverkerier.
Fyrverkerier består av explosiva ämnen. Följ säkerhetsanvisningarna.
Tänk på att visa hänsyn. En del personer och djur mår dåligt av att höra fyrverkerier.
Från 1 juni 2019 krävs tillstånd och utbildning för att få använda raketer med styrpinne.

Allmänna regler avseende fyrverkerier
Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.
Smällare är förbjudna i Sverige.
Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna.
Det krävs inget tillstånd för tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande som är avsedda att användas inomhus.

Ansvarig för användning och försäljning
Den som avfyrar fyrverkeri eller pyrotekniska varor ansvarar för att inte någon person eller egendom skadas.

Om användningen sker vid en offentlig tillställning exempelvis vid en fotbollsmatch eller allmän sammankomst exempelvis vid en konsert ansvarar i första hand den som anordnat tillställningen eller sammankomsten.

För dig som ska sälja och förvara fyrverkerier krävs handelstillstånd. Det ansöker du om hos Räddningstjänsten Öland.

Svävande lyktor och ballonger
För svävande lyktor med öppen låga gäller speciella föreskrifter. Det gäller även gasfyllda ballonger som släpps upp i större mängd.

Du hittar information om vad som gäller för svävande lyktor och ballonger på Transportstyrelsens webbplats.

Mer information:

Frågor och svar om fyrverkerier – MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor.

 

 

Hoppa till innehåll