Sotning

Sota regelbundet och hantera aska varsamt

En eldstad, till exempel en braskamin, måste skötas ordentligt för att vara säker och fungera som den ska. Oavsett om det är kommunens entreprenör eller du själv, efter medgivande från Räddningstjänst Sydost, som utför sotningen, så ska en lokaleldstad med tillhörande skorsten sotas regelbundet. Sotning är en viktig del av brandskyddet. Brandskyddskontroller får endast utföras av behörig kontrollant.

På Öland ansvarar den gemensamma organisationen Räddningstjänsten Sydost för sotning:

Aska och sotrester ska hanteras på ett brandsäkert sätt

De ska alltid läggas i ett obrännbart kärl med ett tättslutande lock. Kärlet ska placeras på obrännbart underlag. Även om eldning skedde för ett par dagar sedan kan askan fortfarande innehålla glödrester. Varje år orsakas bostadsbränder av att aska som inte slocknat helt, ställts på verandan eller altanen.