Kontakta oss

Sotning

Publicerat 04 maj 2020

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring och sotning samt att brandskyddskontroll utförs.

På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands Kommunalförbund, ÖKF.

ÖKF har avtal med skorstensfejarmästare, som på ÖKF:s uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Intervall hur ofta sotning ska utföras fastställs av ÖKF, medan intervall för brandskyddskontroll är fastställt av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Du kan läsa mer om brandskyddskontroll, sotning samt aktuella taxor hos räddningstjänsten:

Hoppa till innehåll