Utskriftsdatum: 29 September 2020

Kartbeställning

Uppskattad leveranstid är för tillfället

Nybyggnadskarta: 5-6 veckor.

Förenklad nybyggnadskarta: 5-6 veckor.

Baskarta: 2-3 veckor.

Vi kan tyvärr inte handlägga utsättningar (grov- och finutsättningar) förrän längre fram i höst. Vi meddelar här när vi åter kan göra utsättningar.

Se tabellen nedan för våra generella riktlinjer för vilken karta som krävs i olika områden.

Är du fortfarande osäker på vilken karta du behöver eller har andra frågor gällande kartor så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra handläggare, via e-post.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta redo för leverans eller som är levererad kommer att debiteras.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till kommunens hemsida. Där finns möjlighet att skriva ut den karta du önskar.

Priser 2020

Till grund för priserna finns en av kommunfullmäktige antagen taxa, KF 2017-11-20 § 180. Priserna är grundpriser för respektive karttyp. Kontakta oss via e-post för prisuppgift på just din karta.

  • Nybyggnadskarta 7 095 kronor
  • Förenklad nybyggnadskarta 4 730 kronor
  • Baskarta 652 kronor

Priser är inklusive moms.

Generalla riktlinjer för vilken karta som krävs i respektive områden

Baskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
Inom detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X
Utanför detaljplan
 Ny huvudbyggnad X
 Tillbyggnad X
 Komplementbyggnad X