Utskriftsdatum: 23 October 2021

Kartbeställning

07 september 2021

Vi har för tillfället hög arbetsbelastning vilket medför förlängda tider för leveranser av kartbeställningar.

Här hittar du våra generella riktlinjer för vilken karta som krävs i olika områden. Riktlinjerna är framtagna efter gällande lagkrav, 9 kap 21§ Plan- och Bygglagen. Är du fortfarande osäker på vilken karta du behöver eller har andra frågor gällande kartor så är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare, via e-post.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta redo för leverans eller som är levererad kommer att debiteras..

Generella riktlinjer för vilken karta som krävs i respektive områden

Baskarta Förenklad nybyggnadskarta Nybyggnadskarta
Inom detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X
Utanför detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till kommunkartan. Där finns möjlighet att skriva ut den karta du önskar.

Nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanelagt område och du ska bygga en ny huvudbyggnad, det vill säga det som utgör huvudbostaden på tomten, är det en nybyggnadskarta du behöver som underlag för din situationsplan. För nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Befintlig byggnation mäts in, höjdpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts och fastighetsgränser kontrolleras. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,3 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Förenklad nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanelagt område och du ska göra en tillbyggnad eller bygga en komplementbyggnad (attefall, gäststuga, garage, carport) behöver du en förenklad nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan. För förenklade nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Befintlig byggnation mäts in, höjdpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts och fastighetsgränser kontrolleras. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,5 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Baskarta

Ligger din fastighet utanför detaljplanelagt område är det en baskarta du behöver när du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan hos Borgholms kommun. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte. För baskartor görs normalt ingen fältmätning på fastigheten, endast befintlig information redovisas på kartan. Däremot görs en kontroll av befintlig data innan leverans sker. Vid dåligt underlag avseende fastighetsgränser där befintlig byggnation är gränsnära görs kontroll i fält för att förbättra kartans gränskvalitet. Även byggnation kan komma att mätas in ifall den bedöms ha opålitlig kvalitet.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,3 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Beställning och priser

Nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och baskartor beställs via e-tjänsten. Läs mer nedan.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta som är redo för leverans eller är levererad kommer att debiteras.

Priserna som listas nedan är grundpriser för respektive karttyp. Kontakta oss via e-post om du vill ha exakt prisuppgift på just din karta.

Priser

Karttyp Grundpris
Nybyggnadskarta 7095 kronor
Förenklad nybyggnadskarta 4730 kronor
Baskarta 652 kronor (fast avgift)

Priser är inklusive moms.

Leveranstid

Vi har för tillfället hög arbetsbelastning vilket medför förlängda tider för leveranser av kartbeställningar.

  • Nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Förenklad nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Baskarta 2 veckor

Om vi misstänker att leveranstiden kommer att bli längre än ordinarie leveranstider, till exempel under semestertider, kommer vi att skicka ut ett informationsmail om detta i samband med beställningen.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till vår kommunkarta som hittas på vår hemsida. Där finns möjlighet att skriva ut en sådan karta på egen hand.

Hoppa till innehåll