Kartbeställning

Här hittar du våra generella riktlinjer för vilken karta som krävs i olika områden. Riktlinjerna är framtagna efter gällande lagkrav, 9 kap 21§ Plan- och Bygglagen. Är du fortfarande osäker på vilken karta du behöver eller har andra frågor gällande kartor så är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare, via e-post.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta redo för leverans eller som är levererad kommer att debiteras.

Generella riktlinjer för vilken karta som krävs i respektive områden

Baskarta Förenklad nybyggnadskarta Nybyggnadskarta
Inom detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X
Utanför detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X

 

 

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till kommunkartan. Där finns möjlighet att skriva ut den karta du önskar.

Nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanelagt område och du ska bygga en ny huvudbyggnad, det vill säga det som utgör huvudbostaden på tomten, är det en nybyggnadskarta du behöver som underlag för din situationsplan. För nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Fastighetsgränser kontrolleras och höjdpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts in. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Kartorna med fast pris i tabellen avser fastighet avsedd för en eller tvåbostadshus. Kartor avsedda för övriga fastigheter/byggnadstyper debiteras per timme.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,1 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Förenklad nybyggnadskarta

Ligger din fastighet inom detaljplanelagt område och du ska göra en tillbyggnad eller bygga en komplementbyggnad (attefall, gäststuga, garage, carport) behöver du en förenklad nybyggnadskarta som underlag för din situationsplan. För förenklade nybyggnadskartor görs fältmätningar på fastigheten. Befintliga byggnader och höjdpunkter (benämns ofta terrängpunkter) mäts in och fastighetsgränser kontrolleras. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte.

Kartorna med fast pris i tabellen avser fastighet avsedd för en eller tvåbostadshus. Kartor avsedda för övriga fastigheter/byggnadstyper debiteras per timme.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,1 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Baskarta

Ligger din fastighet utanför detaljplanelagt område är det en baskarta du behöver när du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan hos Borgholms kommun. Använd vår kommunkarta för att se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inte. För baskartor görs normalt ingen fältmätning på fastigheten, endast befintlig information redovisas på kartan. Däremot görs en kontroll av befintlig data innan leverans sker. Vid dåligt underlag avseende fastighetsgränser där befintlig byggnation är gränsnära görs kontroll i fält för att förbättra kartans gränskvalitet. Även byggnation kan komma att mätas in ifall den bedöms ha opålitlig kvalitet.

Om fastighetens gränskvalitet överskrider 0,1 m i osäkerhet levererar vi inte kartan i dwg-format.

Beställning och priser

Nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och baskartor beställs via e-tjänsten. Priserna nedan gäller för fastigheter avsedda för en eller tvåbostadshus. Kartor avsedda för övriga fastigheter/byggnadstyper debiteras per timme, 1 314 kronor per timme.

Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta som är redo för leverans eller är levererad kommer att debiteras.

Priser 2024

Karttyp Pris
Nybyggnadskarta 7 227 kronor
Förenklad nybyggnadskarta 6 570 kronor
Baskarta 657 kronor

Priser är inklusive moms.

Leveranstid

  • Nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Förenklad nybyggnadskarta 3-4 veckor
  • Baskarta 2 veckor

Om vi misstänker att leveranstiden kommer att bli längre än ordinarie leveranstider, till exempel under semestertider, kommer vi att skicka ut ett informationsmail om detta i samband med beställningen.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till vår kommunkarta som hittas på vår hemsida. Där finns möjlighet att skriva ut en sådan karta på egen hand.