Utskriftsdatum: 23 October 2021

Lägeskontroll och utsättning

02 juli 2020

Vi har för tillfället hög arbetsbelastning och därmed är det förlängda tider för att göra lägeskontroll och utsättning.

Är du osäker på vilken tjänst det är du ska beställa eller har andra frågor gällande lägeskontroll och utsättning så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra handläggare.  Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att lägeskontroll eller utsättningen är genomförd.

Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontroll av att byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med startbeskedet. Lägeskontrollen brukar göras när formen till grunden är färdig men innan man börjar gjuta plattan. Då finns det möjlighet att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll brukar också benämnas inmätning.

Utsättning

Utsättning innebär att man markerar ut var byggnaden ska stå innan byggnadsarbetena påbörjas och det sker normalt efter det att kommunen har lämnat ett startbesked i ärendet. Utsättning kan också benämnas utstakning.

Grovutsättning

Grovutsättning innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Något som oftast sker innan schaktning eller fyllning har påbörjats.

Priser

Lägeskontroll huvudbyggnad 0-499 kvm 5 355 kronor
Lägeskontroll tillbyggnad 50-199 kvm 2 380 kronor
Lägeskontroll komplementbyggnad 50-199 kvm 2 380 kronor
Utsättning huvudbyggnad 1-199 kvm 7 616 kronor
Utsättning huvudbyggnad 200-499 kvm 9 520 kronor
Utsättning komplementbyggnad <80 kvm 3 332 kronor

Grovutsättning är 50% av vanlig utsättning. Priser är inklusive moms.

Hoppa till innehåll