Utskriftsdatum: 28 January 2022

Avgifter bygglov och anmälan 2022

05 oktober 2021

I  tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2022.

I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1188 kronor per timme ut.

Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovhandläggare via vårt servicecenter på tel. 0485-880 00.

Nybyggnad av bostadshus och komplementbyggnad Beskrivning Yta Pris
Bostadshus, planenligt 30-100m² 23 766 kr
101-200m² 25 519 kr
201-350m² 29 708 kr
Bostadshus, liten avvikelse 30-100m² 30 896 kr
101-200m² 35 649 kr
201-350m² 38 026 kr
Bostadshus, utanför planlagt område 30-100m² 30 896 kr
101-200m² 35 649 kr
201-350m² 38 026 kr
Komplementbyggnad, planenligt Med tekniskt samråd 30-100m² 15 448 kr
101-200m² 16 636 kr
201-350m² 17 825 kr
Komplementbyggnad, liten avvikelse Med tekniskt samråd 30-100m² 21 389 kr
101-200m² 26 143 kr
201-350m² 26 143 kr
Komplementbyggnad, utanför planlagt område Med tekniskt samråd 30-100m² 21 389 kr
101-200m² 23 766kr
201-350m² 26 143 kr
Komplementbyggnad, planenligt Utan tekniskt samråd 30-100m² 10 695 kr
101-200m² 13 701 kr
201-350m² 14 260 kr
Komplementbyggnad, liten avvikelse Utan tekniskt samråd 30-100m² 14 260 kr
101-200m² 16 636 kr
201-350m² 19 013 kr
Komplementbyggnad, utanför planlagt område Utan tekniskt samråd 30-100m² 14 260 kr
101-200m² 16 636 kr
201-350m² 19 013 kr
Bostadshus/komplementbyggnad Planenligt 0-30m² 8 155 kr
Liten avvikelse 0-30m² 9320 kr
Utanför planlagt område 0-30m² 10 485 kr

 

Tillbyggnad av bostadshus och komplementbyggnad Beskrivning Yta Pris
Tillbyggnad bostadshus, planenligt Med tekniskt samråd 30-100m² 15 448 kr
101-200m² 16 636 kr
201-350m² 19 013 kr
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse Med tekniskt samråd 30-100m² 20 201 kr
101-200m² 21 389 kr
201-350m² 23 766 kr
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område Med tekniskt samråd 30-100m² 20 201 kr
101-200m² 21 389 kr
201-350m² 23 766 kr
Tillbyggnad bostadshus, planenligt Utan tekniskt samråd 30-100m² 8318 kr
101-200m² 9506 kr
201-350m² 10 695 kr
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse Utan tekniskt samråd 30-100m² 13 071 kr
101-200m² 15 448 kr
201-350m² 16 636 kr
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område Utan tekniskt samråd 30-100m² 13 071 kr
101-200m² 15 448 kr
201-350m² 16 636 kr

 

Anmälan Beskrivning Yta Pris
Attefall, förråd/garage 30 m² 7130 kr
Attefall, gäststuga Utan tekniskt samråd 30 m² 7130 kr
Attefall, gäststuga/bostadshus Med tekniskt samråd 30 m² 10 695 kr
Attefall, Takkupor Max 2 st 5942 kr
Attefall, Tillbyggnad av huvudbyggnad 15 m² 7130 kr
Eldstad 2377 kr
Rivningsanmälan 5942 kr
Ventilation 2377 kr
Ändring av bärande konstruktion 3565 kr

 

Övriga bygglov Beskrivning Yta Pris
Anläggning (camping, sportanläggning, vattenland m.m) Timdebitering*
Avslag eller återkallat ärende Timdebitering*
Avvisat ärende 3565 kr
Balkong Per ärende 3565 kr
Fasadändring/ommålning av hus Inom planlagt område 4753 kr
Förhandsbesked/hus Avgiften per hus 10 695 kr
Marklov 3565 kr
Mur/plank/bullervall De första 10 m 0-10 m 3565 kr
Därefter per påbörjad meter 11 m- 204 kr/m
Nätstation/teknikbod/pumpstation 0-30 m² 8318 kr
Padelbana Per ärende oavsett antal banor 13 980 kr
Parkeringsplats Klass 1 Vanliga bilar 7130 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 0-10 platser 8318 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 11-30 platser 9506 kr
Parkeringsplats Klass 2 Ställplatser 31- platser 11 883 kr
Rivningslov 5942 kr
Skylt Per ärende 3565 kr
Skärmtak 3565 kr
Tidsbegränsat bygglov 11 650 kr
Ändrad användning 11 650 kr

*Timdebitering sker med 1188 kr/timme.

Hoppa till innehåll