Avgifter bygglov och anmälan 2022

05 oktober 2021

I  tabellen nedan hittar du avgifterna för de vanligaste typerna av bygglov och anmälan. Avgifterna gäller för ärenden inkomna från och med 1 januari 2022.

I de ärenden där timdebitering används tas en avgift om 1188 kronor per timme ut.

Saknar du någon avgift eller har frågor om avgiften för ditt ärende är du välkommen att kontakta en bygglovhandläggare via vårt servicecenter på tel. 0485-880 00.

*Timdebitering sker med 1188 kr/timme.

 

Ärendetyp Beskrivning Yta Taxa 2022
Nybyggnad, bostadshus planenligt 30-100 m2 23 760
101-200 m2 28 512
201-350 m2 29 700
Nybyggnad, bostadshus liten avvikelse 30-100 m2 30 888
101-200 m2 35 640
201-350 m2 38 016
Nybyggnad, bostadshus utanför planlagt område 30-100 m2 30 888
101-200 m2 35 640
201-350 m2 38 016
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt med teknisk samråd 30-100 m2 15 444
101-200 m2 16 632
201-350 m2 17 820
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m2 21 384
101-200 m2 23 760
201-350 m2 26 136
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m2 21 384
101-200 m2 23 760
201-350 m2 26 136
Nybyggnad av komplementbyggnad, planenligt utan teknisk samråd 30-100 m2 10 692
101-200 m2 13 068
201-350 m2 14 256
Nybyggnad av komplementbyggnad, liten avvikelse 30-100 m2 14 256
101-200 m2 16 632
201-350 m2 19 008
Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför planlagt område 30-100 m2 14 256
101-200 m2 16 632
201-350 m2 19 008
Tillbyggnad bostadshus, planenligt med teknisk samråd 0-100 m2 15 444
101-200 m2 16 632
201-350 m2 19 008
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse med teknisk samråd 0-100 m2 20 196
101-200 m2 21 384
201-350 m2 23 760
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område med teknisk samråd 0-100 m2 20 196
101-200 m2 21 384
201-350 m2 23 760
Tillbyggnad bostadshus, planenligt utan teknisk samråd 0-100 m2 8 316
101-200 m2 9 504
201-350 m2 10 692
Tillbyggnad bostadshus, liten avvikelse utan teknisk samråd 0-100 m2 13 068
101-200 m2 15 444
201-350 m2 16 632
Tillbyggnad bostadshus, utanför planlagt område utan teknisk samråd 0-100 m2 13 068
101-200 m2 15 444
201-350 m2 16 632
Bygglov, ny byggnad och  tillbyggnad, komplementbyggnad 0 – 30 m² Planenligt 8 316
Liten avvikelse 9 504
Loven nedan avser alla byggnadstyper Utanför planlagt område 10 692
Skärmtak Ej bygglovsbefriad 3 564
Fasadändring och/eller kulörbyte vid ommålning Inom planlagt område 4 752
Ändrad användning 11 880
Tidsbegränsat bygglov/säsong 11 880
Skylt Per ärende 3 564
Mur/plank/bullervall 0-10 m 3 564
11- per påbörjad meter 204
Bygglov parkeringsplats klass 1 7 128
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 0-10 platser 8 316
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 11-30 platser 9 504
Bygglov parkeringsplats klass 2 (PB) 30- platser 11 880
Bygglov balkong Ej bygglovsbefriad 3 564
Rivningslov/anmälan 5 940
Förhandsbesked/hus utanför planlagt område 10 692
Marklov 3 564
Nätstation/teknikbod/pumpstation 0-30 m2 8 316
Anmälansärenden
Attefall 30m2, förråd/garage 7 128
Attefall 30m2, gäststuga utan teknisk samråd 7 128
Attefall 30m2, gäststuga/bostadshus med teknisk samråd 10 692
Attefall, Tillbyggnad 15 m2, huvudbyggnad 7 128
Attefall, Takkupor max 2 st 5 940
Eldstäder 2 376
Ventilation 2 376
Ändring bärande konstruktion 3 564
Avvisat ärende 3 564
Avslag/återkallat ärende Debiteras med timtid
Padelbana 14 256

 

 

Hoppa till innehåll