Kontakta oss

Inomhustemperatur

Publicerat 21 februari 2018

Inomhustemperaturen bör generellt vara 20-24°C i bostadsrum. Hänsyn ska dock tas till att vissa människor kan ha behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper bör temperaturen istället vara minst 22°C. Exempel på känsliga personer är äldre, rörelsehindrade eller människor med låg ämnesomsättning.

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare (fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

  • Kontrollmätning av inomhusklimatet
  • Funktionskontroll av ventilationen i bostaden
  • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
  • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Du kan läsa mer om de riktlinjer som finns för temperatur inomhus i Folkhälsomyndigheten allmänna råd, se nedan under Mer information.

Skip to content