Kontakta oss

Fiber och bredband

Publicerat 12 september 2016

Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt viktigare del av samhällets infrastruktur, många gånger lika viktig för företag och boende som väg-, vatten och elnät. I dag sker allt mer via nätet och nya användningsområden tillkommer hela tiden.

Borgholms kommun är en landsbygdskommun som vill erbjuda en levande och attraktiv miljö, där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. Med ett väl fungerade bredband skapas möjligheter för distansarbete, distansstudier, företagande, olika servicefunktioner och ett modernt jordbruk. Därför är utbyggnaden av fibernätet en viktig förutsättning för vår kommuns utveckling.

Varför ska jag skaffa fiber?

 • En av de största anledningarna till att skaffa fiberanslutning är att det nuvarande kopparnätet – som ägs av Telia –på sikt kommer att släckas ned. Redan idag saknas möjlighet till telefoni och bredband via kopparkabel i vissa delar av länet. Därför kan det vara klokt att byta till fiber (eller en mobil lösning) i tid.
 • I kommunen finns det idag nästan hundraprocentig bredbandstäckning. Dock främst via så kallad ADSL via kopparnät. Inom några år kommer inte kopparnätet räcka till för all den kommunikation vi använder. Det gamla telefonnätet kommer att släckas ned för att ersättas av ett nytt fibernät. Förändringen har redan startat.
 • När kopparnätet släcks ned fungerar inte den vanliga telefonen längre. Det går inte heller att nå Internet via datorn. Redan idag saknas möjligheten till telefoni och bredband via kopparkabel i vissa delar av länet.
 • Du behöver inte göra något i dagsläget. Det är först när kopparnätet i ditt område stängs som du måste agera, något som du får information om minst tre månader i förväg. I praktiken kan det dock ta längre tid än tre månader att ordna en ersättningslösning.

Hur får jag fiber till min fastighet?

 • I Borgholms kommun är det flera olika företag som bygger fibernät, bland annat Telia och IP-only. Utbyggnaden av fibernätet sker stegvis och tidsplanen är delvis beroende av efterfrågan hos invånarna.
 • Är du intresserad av att beställa fiber är det lättast att kontakta den aktör som är aktiv eller har byggt ut fibernät i ditt område, IP-Only eller Zitius. I de tätorter där Telia redan byggt ut fibernätet kan du beställa fiber på Telia Öppen Fiber. Du ser kontaktuppgifter under Mer information längre ned på sidan.

Var kan jag få mer information?

 • Telekområdgivarna är en opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning för tv, telefoni och bredband. På deras hemsidan kan du läsa mer om fiber och bredband.
 • På Telias hemsida kan du läsa om framtidens nät och om avvecklingen av kopparnätet.
 • Post- och telestyrelsen har information om bredbandsstrategin och bredbandsutbyggnad på sin webbplats.

Länkarna hittar du under Mer information längre ned på sidan.

Ytterligare anledningar till att skaffa fiber

 • Din fastighet kan öka i värde. Även om du själv inte är intresserad av fiber kanske den som ska köpa villan en dag är det. För många är tillgången till fiber avgörande vid ett bostadsköp.
 • Fiber leder inte ström. Det innebär att din telefon och dator skyddas vid blixtnedslag. I och med att kabeln grävs ner i marken är den också väldigt driftsäker. Dessutom är kabelns livslängd minst 50 och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning då ny kabel blåses in med tryckluft.
 • Det blir lättare för dig att använda olika elektroniska samhällstjänster, till exempel inom vård och omsorg, banktjänster, kontakter med Skatteverket och Försäkringskassan et cetera.
 • Fiber ger en stabilare och snabbare uppkoppling och kan utan problem samtidigt användas för både telefon, tv och Internet.

Bra att veta

 • Du kan fortfarande använda ditt gamla telefonnummer även om du byter till fiberuppkoppling.
 • Du behöver ingen dator för att koppla upp dig till fibernätet, det går lika bra att använda nätet enbart för telefon och/eller TV.
 • Genom fibernätet har du möjlighet att koppla in larm och övervakning via webbkamera av exempelvis din bostad. I vissa delar av landet håller redan en del kommuner på med fjärrsjukvård via webbteve.
 • Ingen ska behöva känna sig orolig inför framtiden. Enligt lagen om elektronisk kommunikation har alla hushåll rätt till både telefon och möjlighet att använda Internet.
Hoppa till innehåll