Utskriftsdatum: 20 October 2021

Fiber och bredband 

17 november 2020
Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och ibland lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.
Borgholms kommun har valt att inte bygga ut fibernätet i egen regi utan utbyggnaden sker av privata aktörer. Kommunen underlättar för kommersiella aktörer som vill anlägga fibernät. Vi fokuserar också på att hjälpa fastighetsägare, markägare och boende, i de processer som uppstår kring utbyggnaden av fibernätet. Vi vill att hela kommunen ska ha bra IT-kommunikation och på det sättet vara attraktivt för företag och privatpersoner. Är du intresserad av att ansluta dig till fiber hänvisar vi till den aktör som är aktiv eller har byggt ut sitt fibernät i just ditt område.
Kommunstyrelsen har beslutat om en strategi för utbyggnad av bredband i hela kommunen. Målet är att 100 % av alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband som ger minst 100 Mbit/s år 2020. För att komma upp i 100 Mbit/s krävs idag fiber.

Aktuella fiberprojekt

Klicka på kartan för att se pågående fiberprojekt

Aktörer som bygger ut fibern

IP-only: www.oland.ip-only.se

Zitius: www.fibertillalla.se

I de tätorter där Telia redan byggt ut fibernätet kan du beställa fiber på www.oppenfiber.se.

Information om avvecklingen av kopparnätet

I takt med att fibern byggs ut avvecklas kopparnätet successivt. Det är Telia som ansvarar för dagens kopparnät.

Mobiltäckning 3G/4G

Via täckningskollens hemsida kan du se hur bra mobiltäckningen är där du bor.

För att komma till täckningskartan på ska du gå ner till ”Kolla täckning”, välja ”Publika mätningar”  och därefter klicka på ”Se täckningskarta”.
På sidan kan du välja att se diverse operatörers täckningsgrad, både för 3G och 4G.

Hoppa till innehåll