Kontakta oss

Fiber och bredband

Publicerat 12 september 2016

Snabba och säkra digitala förbindelser är en allt viktigare del av samhällets infrastruktur, många gånger lika viktig för företag och boende som väg-, vatten och elnät. I dag sker allt mer via nätet och nya användningsområden tillkommer hela tiden.

Levande landsbygd

Borgholms kommun är en landsbygdskommun som vill erbjuda en levande och attraktiv miljö, där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. Med ett väl fungerade bredband skapas möjligheter för distansarbete, distansstudier, företagande, olika servicefunktioner och ett modernt jordbruk. Därför är utbyggnaden av fibernätet en viktig förutsättning för vår kommuns utveckling.

Teknikskifte – kopparnätet läggs ner

I kommunen finns det idag nästan hundraprocentig bredbandstäckning. Dock främst via så kallad ADSL via kopparnät. Inom några år kommer inte kopparnätet räcka till för all den kommunikation vi använder. Det gamla telefonnätet kommer att släckas ned för att ersättas av ett nytt fibernät. Förändringen har redan startat.

Alla kommer att beröras på sikt, oavsett om man är intresserad av ny teknik eller inte. När kopparnätet släcks ned fungerar inte den vanliga telefonen längre. Det går inte heller att nå Internet via datorn. Redan idag saknas möjligheten till telefoni och bredband via kopparkabel i vissa delar av länet.

För att vi även fortsättningsvis ska kunna utföra sådant som vi idag ser som självklart, att kunna ringa via en fast telefon, titta på tv och koppla upp datorn mot Internet krävs ett gemensamt engagemang, arbete och investeringar. Utbyggnaden av fibernätet i kommunen pågår och tidplanen är delvis beroende av efterfrågan hos invånarna.

Hoppa till innehåll