Kontakta oss

Båten och hamnen

Som båtägare kan du vara med och minska mängden av föroreningar i miljön. Du kan göra stor skillnad genom att undvika att måla din båt med skadlig båtbottenfärg och ta hand om ditt toalettavfall och annat avfall. Att välja miljövänligt är en vinst för både dig och miljön.

Båt, bränsle och motorer

Välj det bästa bränslet. Alkylatbensin är en extra ren form av motorbränsle och innehåller i stort sett inga skadliga kolväten. De skadliga utsläppen av kolväten minskar med 80-90 % med alkylatbensin jämfört med om du kör på vanlig 95-oktanig bensin.

Välj biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja om du har en 2-taktsmotor. Det finns miljöanpassade oljor till alla motorer. Fråga efter miljömärkta produkter hos din återförsäljare.

Välj en ny 4-taktsmotor när du byter motor. De har bättre verkningsgrad och släpper ut mindre avgaser än gamla 2-taktsmotorer.

Ta hand om din motor. Serva motorn årligen och byt ut slitna och trasiga delar. Det minskar risken för läckage av bränsle och avgaser. Det kan också minska bränsleförbrukningen.

Båtbottenfärger och kemikalier

Välj alternativ till giftiga båtbottenfärger. Tvätta båten eller sjösätt båten senare. Du kan också ta en tur i sötvatten några dagar, eftersom de besvärliga arterna inte trivs i sötvatten. Om du har en mindre båt kan du ta upp den när det är mycket havstulpaner som ska fästa.

Färger med kemiska bekämpningsmedel, så kallade antifoulingfärger, får inte användas längs den svenska Östersjökusten eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer. Lägg en presenning eller liknande under båten för att samla upp färgrester vid skrapning och slipning.

Båtens BDT-vatten (avloppsvatten efter bad, disk och tvätt) går ofta orenat direkt ut i havet. Använd därför miljömärkta hushållskemikalier. Välj fosfatfria produkter så bidrar du till en minskning av övergödningen i våra sjöar och hav.

Fråga efter och köp alltid miljömärkta produkter om det är möjligt.

I Borgholms hamn finns en båtbottentvätt som man kan boka, se under Mer information längre ner på sidan.

Avfall

Hushålls- och matavfall lämnas på angivna platser i hamnar.

Förpackningsmaterial för återvinning lämnas på angivna platser i hamnar eller på återvinningsstation.

Lämna farligt avfall på kommunens återvinningscentraler. Det gäller bland annat båtbatterier, spillolja och oljefilter. Oljigt slagvatten hör hemma i samma kärl som spilloljan.

Lämna in gamla burkar för målarfärg och penslar, lösningsmedel, kylarvätska samt färgrester av båtbottenfärg som skrapats och slipats bort.

Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta. I Sandvik, Byxelkrok och Böda finns sugtömningsstationer där du kan tömma din båttoalett. Se under Mer information längre ner på sidan.

 

Skip to content