Tillbyggnad

Att bygga till innebär en utökning av volymen på byggnaden. Det kan till exempel vara ett uterum, en takkupa, eller en källare.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Om du är osäker på om det är en liten tillbyggnad du har tänkt göra kan du skicka in en enkel skiss eller beskrivning över er tänkta tillbyggnad så gör bygglovsenheten en bedömning.

Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Är din tillbyggnad max 15m²? Då kan du använda dig av reglerna för attefallstillbyggnad och göra en anmälan.
Om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver tillbyggnaden bygglov.

 

För en ansökan om bygglov för tillbyggnad ska följande handlingar skickas in:

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en förenklad nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
  • På planritningen ska det tydligt framgå vad som är befintlig byggnad och vad som är tillbyggnad.
 • Fasadritningar i skala 1:100
  • På fasadritningen ska det tydligt framgå vad som är befintlig byggnad och vad som är tillbyggnad.
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även:

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan