Kontakta oss

Deponi

Avfall som ska deponeras måste ha genomgått en grundläggande karaktärisering. Det är avfallsproducentens ansvar att genomföra karaktäriseringen och dokumentera resultaten. Dokumentet ska finnas med transporten till deponin.

Vem är avfallsproducent

Den som bedriver verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig producent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Karaktäriseringen ska innefatta

  • Avfallets källa och ursprung 
  • Vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet.
  • Vilken förbehandling som utförts innan avfallet deponeras
  • Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper
  • Lukt, färg och fysikalisk form
  • Avfallskod enligt avfallsförordningen (2001:1063)
  • Information om vilken eller vilka deponiklasser som kan ta emot avfallet
  • Eventuella säkerhetsåtgärder som kan behöva vidtas vid deponin
  • Kontroll av huruvida avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas

Beslutet genomförs via föreskrifter från Naturvårdsverket NFS 2004:10.
Bakgrunden till de nya mottagningskriterierna är EU-rådets beslut 2003/33/EG.

Skip to content