• Grävmaskin

Bygglovsprocessen

När kommunen behandlar en ansökan eller anmälan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Kraven finns framför allt i detaljplaner, Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler.

Avgift tas ut för ansökan och anmälan, du hittar en länk till avgifterna under Mer information längre ner på sidan.

Processen
Ansökan bygglov Handläggning Beslut Laga kraft Startbesked Byggnation Slutbesked

Kontrollera om du behöver något lov, anmälan eller förhandsbesked

Om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov, marklov, rivningslov eller göra en anmälan så läs först på eller hör av dig till bygglovshandläggarna. Uppge fastighetsbeteckning, ägare och/eller fastighetens adress.

Du får då besked om det du vill göra är lovbefriat eller om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov. Bygglovshandläggarna informerar även om åtgärden kräver tillstånd från någon annan myndighet.

Om du vill bygga på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område kan du börja med att ansöka om ett förhandsbesked för bygglov. Då får du veta redan i förväg om du kan bygga det du vill, där du vill.

Hos byggenheten kan du begära ut ritningar och få tips och råd inför din byggnation.

 

Handlingar till ansökan eller anmälan

För att få en snabbare handläggning av din bygglovsansökan är det viktigt att den är komplett när du lämnar in den. Du behöver ha ritningar och till exempel en nybyggnadskarta kan du beställa det hos oss.

Läs mer om vad som behövs i ansökan eller anmälan på Minut bygg under ”Blanketter & E-tjänster”

Beställa nybyggnadskarta, läs mer under ”Blanketter & E-tjänster”

Handläggningstid, hur lång tid tar det?

Det är Plan- och bygglagen som styr hur din ansökan ska hanteras. Från det att din ansökan är komplett ska beslut i bygglovsärenden lämnas inom tio veckor. Om det är ett komplicerat ärende kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. För anmälningsärenden gäller fyra veckor från det att ansökan är komplett.

Innan du söker bygglov kan du kontakta oss för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för din fastighet. Din fastighet kan ligga inom detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse eller inom strandskyddat område. Du kan själv titta på en karta var din fastighet ligger i för område, se mer under ”mer information” där du hittar en kommunkarta.

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.