Kontakta oss

Använda avfall för anläggningsändamål

vfall som jord- och schaktmassor, betong och tegel är i vissa fall användbara för anläggningsändamål. Återvinning av massor som har uppkommit lokalt bidrar till god resurshushållning och färre transporter, dessutom är återvinning positivt enligt avfallshierarkin.

Att återanvända massor med lågt föroreningsinnehåll gör mer miljönytta än att använda jungfruliga massor som är en kostsam bristvara. Det är viktigt att återvinningen sker på ett säkert sätt och att den nya platsen inte blir mer förorenad.

Riskbedömning av föroreningsinnehåll

För att kunna bedöma avfallets föroreningsinnehåll behöver man ofta ta prov på avfallet. Vet man säkert att massorna inte riskerat påverkan kan man bedöma massorna som rena utan krav på provtagning.

Om föroreningsrisken är mindre än ringa behöver du inte göra en anmälan. Du anmäler till miljö- och byggnadsnämnden om risken är ringa, medan anmälan ska till länsstyrelsen om risken är mer än ringa. Till stöd för riskbedömningen finns en handbok från Naturvårdsverket (Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2010:1).

Syfte

En förutsättning för att få använda avfall är att det finns ett tydligt syfte med anläggningen. I anmälan behöver du redovisa vilka massor du har tänkt använda, var massorna kommer ifrån och mängden massor du behöver för planerat ändamål. En tidsplan med start- och slutdatum ska finnas i anmälan.

Platsens lämplighet

Vilken plats man ska anlägga på och vad man ska använda anläggningen till har stor betydelse för riskbedömningen. Verksamhetsutövaren behöver kontrollera om platsen är lämplig genom att undersöka om det tänkta området omfattas av eventuella skydd så som Natura 2000, strandskydd, vattenskyddsområde eller liknande.

Avser du att återvinna avfall för anläggningsändamål, anmäl via e-tjänsten här nedanför.

Skip to content