Bastu

En bastu är bygglovsbefriad om den:

 • Uppförs inomhus och inga utvändiga ändringar görs
 • Mindre än 15 m2 utomhus, om byggnaden ryms inom reglerna för friggebodar

Tänk på att:

En kamin eller eldstad kräver dock alltid anmälan.

En bastu kräver anmälan om:

 • Större än 15 m2 utomhus, då gäller reglerna för attefallshus

För en ansökan om bygglov för bastu ska följande handlingar skickas in:

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

Ritningsstandard ska vara fackmannamässig vad gäller ritningar

 • De är skalenliga och måttsatta.
 • De är ritade med linjal eller datorbaserat verktyg.

I vissa fall krävs även:

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Förslag på kontrollplan