Kontakta oss

Temperatur och drag

Publicerat 19 juni 2020

Inomhustemperaturen bör generellt vara 20-23°C i bostadsrum. Hänsyn ska dock tas till att vissa människor kan ha behov av en varmare temperatur inomhus. För känsliga grupper bör temperaturen istället vara 22-24°C. Till exempel äldre, personer med vissa funktionsnedsättningar eller med låg ämnesomsättning.

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare (fastighetsägare) fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Vad gäller temperatur inomhus bör egenkontrollen bland annat innehålla:

  • Kontrollmätning av inomhusklimatet
  • Funktionskontroll av ventilationen i bostaden
  • Funktionskontroll av värmesystemet i bostaden
  • Kontroll av nyttjanderättshavarens upplevelse av inomhusklimatet
  • Rutin för hantering av felanmälan eller klagomål

Tänk på att inte ställa stora möbler eller hänga tunga gardiner framför elementen. Det hindrar den varma luften från att cirkulera i din lägenhet och du kan uppleva att det blir kallt eller dragigt. Det är också viktigt med bra isolering. Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem.

Du kan läsa mer om de riktlinjer som finns för temperatur inomhus i Folkhälsomyndigheten allmänna råd, se nedan under Mer information.

Hoppa till innehåll