Kontakta oss

Dricksvatten

Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn. Läs om vad som gäller för den lösning som din fastighet har.

Har du frågor om anslutning, avgifter med mera kontaktar du Borgholm Energi AB. Dit vänder du dig också med synpunkter eller klagomål på dricksvattnet som inte är av akut hälsomässig karaktär. Kontakta miljöenheten om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet har att göra med innehållet av kalcium och magnesium. Vattnet i Borgholms kommun har hög kalkhalt och är  hårt, i och med att kalk innehåller just kalcium.

Hårt vatten kan ge kalkavlagringar. Vattnets hårdhet påverkar mängden tvättmedel som behövs, läs doseringsanvisningen på förpackningen.

Skip to content