Kontakta oss

Dricksvatten

Publicerat 13 juni 2020

Dricksvattenförsörjningen kan ske antingen genom anslutning till kommunalt vattenverk, gemensamhetsanläggning eller egen brunn. Läs om vad som gäller för den lösning som din fastighet har.

Har du frågor om anslutning, avgifter med mera kontaktar du Borgholm Energi AB. Dit vänder du dig också med synpunkter eller klagomål på dricksvattnet som inte är av akut hälsomässig karaktär. Kontakta även miljöenheten om du misstänker att du blir sjuk av dricksvattnet.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet har att göra med innehållet av kalcium och magnesium. Vattnet i Borgholms kommun har hög kalkhalt och är  hårt, i och med att kalk innehåller just kalcium.

Hårt vatten kan ge kalkavlagringar. Vattnets hårdhet påverkar mängden tvättmedel, läs doseringsanvisningen på förpackningen.

Spara på vattnet

Öland har haft flera torra somrar de senaste åren och grundvattennivåerna påverkas. Vi behöver hushålla med allt vatten. Det behövs för att djur och växter ska överleva. Länsstyrelsen har därför gått ut med en uppmaning att sluta använda å- och sjövatten för bevattning eftersom tillgången är begränsad. Tänk också på att många små uttag kan påverka fisk, växter och andra organismer i vattnet. Läs mer om vad som gäller vid uttag av vatten ur sjöar, vattendrag och grundvatten:

Bevattningsförbud

Det  råder alltid bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen mellan 1 maj och 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang.
  • fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter.

Bli vattensmart!

  • Spara regnvatten i vattentunna, bevattningsdamm och liknande.
  • Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
  • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
  • Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över ”dräneringssystemet”

Vattensmart är en kampanj med kamelen Törsten

Hoppa till innehåll