Kontakta oss

Borgholm-Köpingsvik

Den fördjupade översiktsplanen för Borgholm och Köpingsvik syftar till att genom en naturlig utveckling av strand- och kustområdet koppla samman orterna med bostäder, badplatser, grönytor och en strandpromenad.

Borgholm-Köpingsviksområdet har olika framtoning beroende på säsong. Under vintern hålls orternas folkliv levande av de åretruntöppna butikerna, restaurangerna och verksamheterna, medan det under högsäsong är tätt mellan evenemang, aktiviteter och besökare. Området har ett brett serviceutbud året runt. För att upprätthålla detta finns ett behov av ett ökat underlag till befintliga verksamheter i stadskärnan.

Den fördjupade översiktsplanen vann laga kraft 2019. Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.

Skip to content