Vedeldning

16 juni 2020

Eldning kan orsaka problem om man inte eldar på rätt sätt. Exempel på vanligt förekommande problem är dålig lukt, sot, nedsmutsning och irritation av luftvägar. Ved och flis som inte eldas på rätt sätt kan släppa ut ämnen som kan skada hälsan. De allvarligaste hälsoproblemen som kan uppstå efter lång tid är cancer, allergier och problem i luftvägarna.

Du som eldar ansvarar för att din eldning inte stör andra. Miljö- och byggnadsnämnden kan tvingas minska eller förbjuda användandet av din anläggning om den orsakar problem för människors hälsa.

För att minska risken för problem, tänk på att:

  • Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på tork under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  • Veden ska förvaras under tak.
  • Om veden lagras utomhus bör den ligga luftigt så att luft kan cirkulera igenom högen.
  • Förbränning ska alltid ske med god syretillförsel. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
  • Stäng inte spjällen innan veden brunnit ut, då bildas farliga gaser lättare.
  • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning. Mindre rök är lika med bättre förbränning och lägre bränsleförbrukning.
  • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
  • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, målade brädor eller liknande. Enbart det papper som används för att tända eldstaden får eldas.

Nya eldstäder

Om du ska sätta in en ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i förväg. Det gäller också om du gör ändringar som påverkar brandskyddet, som till exempel att sätta in en braskassett i en öppen spis. Läs mer om detta  på sidan Installera eldstad

Hoppa till innehåll