Kontakta oss

Avlopp

Publicerat 13 juni 2020

Om man släpper ut avloppsvatten utan ordentlig rening kan det förorena din egen och grannarnas vattentäkt och bidra till övergödning av sjöar och hav. Detta eftersom det bland annat innehåller bakterier, kväve och fosfor. På många platser finns det möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet. Om det inte går behöver du en enskild lösning.

Kommunal avloppsrening

Borghom Energi AB, BEAB, ansvarar för och tar hand om avloppsvatten i Borgholms kommun så att sjöar och vattendrag inte blir förorenade.

För att ta hand om och rena avloppsvatten finns det fyra avloppsreningsverk

  • Borgholm
  • Sandvik
  • Byxelkrok
  • Böda

Totalt renar dessa anläggningar närmare 1,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Borgholm Energi AB ansvarar för underhållet av vatten- och avloppsnätet i kommunen. Det handlar om totalt drygt 700 kilometer ledningssystem. Har du kommunalt avlopp ska du vända dig till BEAB om du har frågor.

Enskilda avlopp

Miljöenheten ger tillstånd till och utför tillsyn över enskilda avlopp i Borgholms kommun. Ett arbete pågår med se till att åtgärda gamla och bristfälliga avlopp så att de klarar dagens krav på rening. Arbetet syftar till att minska och förebygga problem med övergödning och spridning av smittförande ämnen till enskilda brunnar och andra dricksvattenresurser.

Skip to content