Kontakta oss

Vildsvin

På många håll i vårt län har vildsvinen blivit en stor utmaning för framförallt lantbrukarna. Problemen uppstår i områden där vildsvinen bökar upp nysådda grödor, vallar och betesmarker eller betar av stråsäden. Det orsakar stora skördebortfall med ekonomiska förluster som följd för den enskilde lantbrukaren eller markägaren.

Vildsvin är allätare, nattaktiva och lever oftast i flockar. När de skyddar sina kultingar kan de uppträda hotfullt.

Har du problem med vildsvin kan du utföra skyddsjakt. Ta i första hand kontakt med viltvårdsområdet eller jaktlaget i området. Det är dessa som i första hand ska bedriva jakten. Löser det inte sig kan kommunen besluta om skyddsjakt.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Hör gärna av dig till kommunen om du har problem med vildsvin. Du kan också rapportera dina observationer på Artportalen.

Tillsammans stoppar vi spridningen av afrikansk svinpest!

Sedan afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län pågår ett intensivt arbete med att bekämpa sjukdomen inom den smittade zonen. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig utanför den smittande zonen. Men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige.

Det här kan du som invånare göra:

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

  • Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar.
  • Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.
  • Sjukdomsutbrottet är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.
  • Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.
  • Utbrottet påverkar andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälper varandra att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen och arbetar förebyggande i resten av landet minskar vi risken för ett misslyckande.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang. Fortsätt att stödja våra svenska grisbönder, livsmedelsproducenter, restauranger, jägare och vilthanteringsanläggningar.

Mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest och det pågående utbrottet.

Läs mer om afrikansk svinpest och se frågor och svar på jordbruksverket.se

Se frågor och svar om afrikansk svinpest på sva.se

Rapportera döda vildsvin, SVA.

Afrikansk svinpest, SVA.

Skip to content