Kontakta oss

Vildsvin

Publicerat 16 juni 2020

På många håll i vårt län har vildsvinen blivit en stor utmaning för framförallt lantbrukarna. Problemen uppstår i områden där vildsvinen bökar upp nysådda grödor, vallar och betesmarker eller betar av stråsäden. Det orsakar stora skördebortfall med ekonomiska förluster som följd för den enskilde lantbrukaren eller markägaren.

Vildsvin är allätare, nattaktiva och lever oftast i flockar. När de skyddar sina kultingar kan de uppträda hotfullt.

Har du problem med vildsvin kan du utföra skyddsjakt. Ta i första hand kontakt med viltvårdsområdet eller jaktlaget i området. Det är dessa som i första hand ska bedriva jakten. Löser det inte sig kan kommunen besluta om skyddsjakt.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida

Hör gärna av dig till kommunen om du har problem med vildsvin. Du kan också rapportera dina observationer på Artportalen.

Hjälp till att inte sprida afrikansk svinpest!

Släng inte matrester i naturen, använd sopkärlen!

Afrikansk svinpest

Den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest sprids i Europa. Sjukdomen är ett stort hot för grisar och vildsvin, men är inte farlig för människor. Afrikansk svinpest kan överföras via mat, exempelvis kallrökt korv eller skinka. Släng eller lämna aldrig mat så att vildsvin eller grisar kan komma åt att äta den

Hoppa till innehåll