Kontakta oss

Marklov

Publicerat 22 juni 2020

Marklov innebär att du får tillstånd för göra större förändringar av marknivån på din fastighet. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och du ska ändra markens höjd med mer än 50 cm så behöver du söka marklov, detta gäller både om du ska schakta eller fylla upp. Vid höjning av marknivån är det viktigt att till exempel dagvatten från din fastighet inte påverkar grannfastigheten.

Marklov kan även krävas vid trädfällning, skogsplantering samt markåtgärder som kan påverka markens genomsläpplighet. Detta regleras i kommunernas detaljplaner.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte tillstånd för schaktning, fyllning eller trädfällning. Undantag kan dock vara om fastigheten ligger inom strandskyddat område, det kan då krävas strandskyddsdispens.

Inom vattenskyddsområde krävs dock alltid schakttillstånd för all schaktning.

Vad kostar ett marklov? Pris för 2023
Marklov 3 777 kr

 

Hoppa till innehåll