Utskriftsdatum: 17 January 2021

Staket, plank och murar

Traditionellt sett byggde människan hägnader som skulle skydda mot inkräktare, och inte minst visa gränsen för byn eller boningen. Ett lika gammalt skäl var säkert att hålla boskapen ute från grönsaksodlingar och åkrar. Idag hägnar vi våra trädgårdar med plank och murar.

Oavsett anledning är muren och planket det första man möts av som besökare. Inramningen står där, välkomnande eller avvisande. Faktum är att det de senaste åren kommit upp många långa enformiga och direkt fula inhägnader i form av plank, till stor skada för våra gemensamma gaturum. Den första frågan Du bör ställa dig är därför: Behöver jag verkligen bygga något plank eller någon mur? Kanske kan jag nöja mig med en häck eller ett enklare staket?