Garage och carport

Ett garage eller en carport är en komplementbyggnad för parkering av fordon.

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Att bygga garage eller carport utanför detaljplan kräver inte bygglov så länge byggnaden inte dominerar över befintlig huvudbyggnad.

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Inom detaljplan ska du söka bygglov eller göra en bygganmälan innan du uppför ett garage.

Är garaget eller carporten max 30 m²? Då kan du använda dig av reglerna för attefallshus och göra en anmälan.

Om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver garaget eller carporten bygglov.

För en ansökan om bygglov för garage eller carport ska följande handlingar skickas in:

  • En ifylld blankett för bygglov eller bygganmälan
  • En situationsplan i skala 1:500
  • En planritning i skala 1:100
  • Fasadritningar i skala 1:100

I vissa fall krävs även:

  • Kontrollansvarig och kontrollplan