Kontakta oss

Löttorps tätort med nära omgivningar

Publicerat 01 mars 2018

Fördjupning av översiktsplanen för Löttorps tätort med nära omgivningar ger en vägledning för framtida markanvändning i området. Den fördjupade översiktsplanen utgör också en vision för samhällets utveckling och en beskrivning av hur målen kan uppnås. Planen ska visa på ortens möjligheter och är ett underlag för fortsatt planeringsarbete och beslut som rör Löttorp. Planen omfattar hela det nuvarande samhället med nära omgivningar.

Den fördjupade översiktsplanen för Löttorps tätort med nära omgivningar vann laga kraft 2008. Du kan läsa antagandehandlingarna här nedanför.

Skip to content