Utskriftsdatum: 22 October 2021

Löttorps tätort med nära omgivningar

01 mars 2018

Fördjupning av översiktsplanen för Löttorps tätort med nära omgivningar.
Planen är en vägledning för framtida markanvändning för Löttorp med nära omgivningar. Den fördjupade översiktsplanen utgör också en vision för samhällets utveckling och en beskrivning av hur målen kan uppnås. Planen ska visa på ortens möjligheter och är ett underlag för fortsatt planeringsarbete och beslut som berör Löttorp. Planen omfattar hela det nuvarande samhället med nära omgivningar.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-01-28 §4 att anta den fördjupade översiktsplanen för Löttorps tätort med nära omgivningar som utgör en ändring och förtydligande av översiktsplanen för Borgholms kommun som antogs av kommunfullmäktige 2002-10-21 §52.

Hoppa till innehåll