Kontakta oss

Markanvisning

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget. En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till kommunen med en idé om utveckling av ett område. Denna idé bedöms av kommunen och prövas mot ändamålet i befintliga och kommande planer. Bedömer kommunen idén som bra, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att kommunen föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara fall där särskild kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

Riktad markanvisning

I mindre projekt används ofta så kallad ”riktad markanvisning” för att samla in förslag för hur ett område ska bebyggas. Kommunen uppmanar då flera byggföretag att inom en viss tid komma in med tävlingsbidrag, där man med mindre krav på detaljering redovisar hur man vill utnyttja den berörda marken. Det vill säga vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform man tänkt sig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, hur mycket man är beredd att betala för marken, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.

Kommunen avgör sedan vilket företag som man anser har lämnat det bästa förslaget och erbjuder detta första rätt att ingå ett markanvisningsavtal.

Besluten är offentliga

När det gäller beslut om markreservation gäller lagen om allmänna handlingars offentlighet. Alla markreservationer som kommunen beslutar är alltså offentliga. Samma gäller givetvis beslut om vem som har vunnit en viss markanvisningstävling. Under tiden tävlingen pågår gäller dock sekretess.

Skip to content