• Bildtext: Johanna Nygren och Mikael Larsson med kommunens miljö- och hållbarhetsberedning i Långlöt 21 septembe 2020

Naturvård

10 februari 2014

Naturvårdsprojekt (LONA)

Alla kommuner har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. För att stötta kommunerna i detta arbete har riksdagen beslutat att årligen sätta av medel för lokala naturvårdsprojekt (LONA). Dessa medel ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner.

Kommunerna kan söka pengar till åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Nyckelord för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.  LONA-projekt sker i samarbete med andra lokala aktörer t ex en förening, en skola, ett företag eller en markägare.

Pågående projekt i Borgholms kommun

  • Bevarande av de unika naturvärdena på Ölands Golfklubb
  • Unikt i Ölands natur

lona-logo

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av att starta ett LONA-projekt i Borgholms kommun?

Hoppa till innehåll