Kontakta oss

Latrinkompostering

Publicerat 04 september 2014

Om du vill hushålla med jordens resurser och framställa eget gödsel eller om avloppsvatten från vattentoaletter inte kan renas tillräckligt på grund av lokala mark- och grundvattenförhållanden kan latrinkompostering vara ett alternativ.

Hushållen är skyldiga att lämna sitt avfall till kommunen och latrin räknas som hushållsavfall. För att kunna börja kompostera latrin måste du ansöka om dispens från att lämna avfallet till kommunen. I ansökan anmäler du vilken typ av kompost som hushållet tänkt använda, hur komposten ska skötas samt hur den färdiga komposten kommer att användas. Observera att även förbränningstoaletter kräver dispens.

Ärendet ska prövas inom sex veckor från det datum då en komplett anmälan kommit in. Beslutet är sedan giltigt i 10 år och är personligt. Vill du veta mera kan du läsa våra riktlinjer för latrinkompostering som du hittar nedan under Mer Information. Blankett för att ansöka hittar du under Blanketter och E-tjänster.

Hoppa till innehåll