Växthus, uterum, inglasning

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse

Att bygga ett växthus utanför detaljplan kräver inte bygglov så länge det inte dominerar över befintlig huvudbyggnad. Ligger din fastighet inom sammanhållen bebyggelse gäller samma krav som inom detaljplan.

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Är ditt växthus max 15 m²? Då kan du använda dig av reglerna för friggebod.
Är ditt växthus max 30 m²? Då kan du använda dig av reglerna för attefallshus och göra en anmälan.
Om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver växthuset bygglov.

Uterum

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse:
Att bygga ett uterum utanför detaljplan kräver inte bygglov så länge tillbyggnaden inte dominerar över befintlig huvudbyggnad. Ligger din fastighet inom sammanhållen bebyggelse gäller samma krav som inom detaljplan.

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse

Är din tillbyggnad max 15m²? Då kan du använda dig av reglerna för attefallstillbyggnad och göra en anmälan.
Om du redan har använt dig av de bygglovsbefriade åtgärderna eller inte vill använda dig av dem så kräver uterummet bygglov för tillbyggnad.

Inglasning

Utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse:
Det krävs inte bygglov för att göra en inglasning under ett befintligt skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus. Ligger din fastighet inom sammanhållen bebyggelse gäller samma krav som inom detaljplan.

Inom detaljplanerat område eller inom sammanhållen bebyggelse:
Att göra en inglasning under ett befintligt tak inom detaljplan ses som en fasadändring. Har du inget befintligt tak ska du söka bygglov eller göra en anmälan för uterum.

 

För en ansökan om bygglov för växthus ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

För en ansökan om bygglov för uterum ska följande handlingar skickas in

 • Ifylld ansökningsblankett för bygglov
 • Situationsplan i skala 1:500
  • Inom detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en nybyggnadskarta
  • Utanför detaljplanerat område ska situationsplanen baseras på en baskarta
 • Planritning i skala 1:100
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100

I vissa fall krävs även

• Uppgift om kontrollansvarig
• Förslag på kontrollplan