Kontakta oss

Djupviksområdet

Publicerat 10 december 2013

I fördjupningen av Djupviks utveckling ligger fokus på att förstärka redan befintliga kvaliteter. Borgholms kommun vill möjliggöra för fler fritids- och permanentboenden samt bibehålla och utveckla platsens natur- och kulturvärden.

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet vann laga kraft 2018. Fördjupad översiktsplan för Djupviksområdet samt bilagor finns att läsa nedan.

Hoppa till innehåll