Utskriftsdatum: 23 October 2021

Djupviksområdet

10 december 2013

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet vann laga kraft 2018-09-20

2018-08-20 § 169 beslutade kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet med tillhörande handlingar.

Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.

 

Hoppa till innehåll