Utskriftsdatum: 20 October 2019

Djupviksområdet

Aktuellt

Fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet vann Laga kraft 2018-09-20

2018-08-20 § 169 beslutade Kommunfullmäktige i Borgholms kommun att anta fördjupning av översiktsplanen för Djupviksområdet med tillhörande handlingar.

Beslutet anslås på kommunens anslagstavla 2018-08-29 till 2018-09-20.
Antagandehandlingarna samt bilagor finns att läsa nedan.

Dina eventuella frågor besvaras av:
Thomas Nilausen
E-postadress: thomas.nilausen@borgholm.se
0485-881 15