Kontakta oss

Verksamhetsavfall

Avfall uppkommer i stort sett inom alla företag och verksamheter. Du ansvarar själv för att avfall som uppstår i din verksamhet tas omhand på ett bra sätt. De regler som styr hur du ska hantera avfall finns bland annat i Miljöbalken och Avfallsförordningen. Avfall som uppstår i verksamheter men som är jämförbart med hushållsavfall, betraktas inte som verksamhetsavfall utan omfattas av reglerna för hushållsavfall. Ansvaret för kommunal renhållning, alltså hämtning och transporter av hushållsavfall ligger hos kommunala bolaget Borgholm Energi AB.

Avfallsguide för verksamhetsavfall

För att kontrollera hur olika verksamheter företag arbetar med sin avfallshantering genomfördes 2004 ett projekt i Kalmar län. Projektet genomfördes i regi av Miljösamverkan i Sydost, länets tolv kommuners miljökontor i samverkan. Projektet ledde bland annat fram till en avfallsguide som ett stöd i företagens avfallshantering. Läs mer på Miljösamverkan Sydosts hemsida som du hittar under Mer information.

 

Skip to content