Utskriftsdatum: 02 July 2020

Vattenbrist

Tillgången till vatten är inte självklar, något vi nu blivit väl medvetna om. För en hållbar vattenkonsumtion är det viktigt att alla forsätter att vara sparsamma.

Avsaltningsverket i Sandvik tillsammans med ett förbättrat ledningsnät har gett ökad kapacitet och chans för fler att nyttja vårt kommunala dricksvatten. Men vi ser också en kraftigt ökad förbrukning under sommarmånaderna, inte bara p.g.a. den tillfälliga besökstoppen. Alla behöver hushålla med dricksvattnet och vara sparsamma med användningen, verksamheter såväl som privatpersoner. Onödigt hög förbrukning ger  indirekt mindre resurser att investera i förbättrad distribution, nya ledningar och för att ansluta nya kunder.

Vänligen respektera eventuellt rådande bevattningsförbud!