Kontakta oss

Luften utomhus

Publicerat 19 juni 2020

Luftföroreningar kommer från exempelvis trafikutsläpp och eldning. Föroreningarna kan skada miljön och människors hälsa redan vid låga nivåer. Allra mest utsatta är barn.

Eldning

Eldning kan orsaka problem om man inte eldar på rätt sätt. Exempel på vanligt förekommande problem är dålig lukt, sot, nedsmutsning och irritation av luftvägar. Ved och flis som inte eldas på rätt sätt kan släppa ut ämnen som kan skada hälsan. De allvarligaste hälsoproblemen som kan uppstå efter lång tid är cancer, allergier och problem i luftvägarna.

Vedeldning

Du som eldar ansvarar för att din eldning inte stör andra. Miljö- och byggnadsnämnden kan tvingas minska eller förbjuda användandet av din anläggning om den orsakar problem för människors hälsa.

För att minska risken för problem, tänk på att:

 • Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på tork under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
 • Veden ska förvaras under tak.
 • Om veden lagras utomhus bör den ligga luftigt så att luft kan cirkulera igenom högen.
 • Förbränning ska alltid ske med god syretillförsel. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
 • Stäng inte spjällen innan veden brunnit ut, då bildas farliga gaser lättare.
 • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning. Mindre rök är lika med bättre förbränning och lägre bränsleförbrukning.
 • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
 • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, målade brädor eller liknande. Enbart det papper som används för att tända eldstaden får eldas.
 • På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om vedeldning, du hittar länk under Mer Information längst ner på sidan.

Eldning av avfall och trädgårdsavfall

 • Det är endast tillåtet att elda trädgårdsavfall (löv, kvistar och annat trädgårdsavfall). Ingen annan typ av avfall får eldas. Trädgårdsavfall får bara eldas om det inte skapar olägenhet för grannar.
 • Du får inte elda blött eller färskt material eftersom det kan bildas rök som är farlig för hälsan.
 • Stora mängder ris och annat avfall som exempelvis kan uppstå vid yrkesmässig verksamhet räknas inte till trädgårdsavfall som du får elda.
 • Eldning av trädgårdsavfall inom detaljplan är förbjuden 1 april – 30 september, enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Tid då det kan förekomma eldningsförbud är vanligtvis under våren och fram till sensommaren. På Länsstyrelsens hemsida kan man läsa om rådande eldningsförbud i länet, se nedan under Mer information.
 • När det inte råder eldningsförbud i kommunen är det på eget ansvar att ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan man ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor, se nedan under Mer information. De ger en fingervisning om brandrisken, men hänsyn måste tas till väder, vind och andra förhållanden som råder just på platsen där man avser att elda.

Mer information om eldning, avstånd till grannar och annat att tänka på, finns på Räddningstjänsten på Ölands hemsida, se nedan under Mer information.

Nya eldstäder

Om du ska sätta in en ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i förväg. Det gäller också om du gör ändringar som påverkar brandskyddet, som till exempel att sätta in en braskassett i en öppen spis. Läs mer om detta under avsnittet eldstäder, mer information hittar du längre ner på denna sida.

Tomgångskörning

I kommunens lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön anges det att tomgångskörning är tillåtet i högst 1 minut.

Hoppa till innehåll