Kontakta oss

Luften utomhus

Luftföroreningar kommer från exempelvis trafikutsläpp och eldning. Föroreningarna kan skada miljön och människors hälsa redan vid låga nivåer. Allra mest utsatta är barn.

Eldning

Eldning kan orsaka problem om man inte eldar på rätt sätt. Exempel på vanligt förekommande problem är dålig lukt, sot, nedsmutsning och irritation av luftvägar. Ved och flis som du inte eldar på rätt sätt kan släppa ut ämnen som kan skada hälsan. De allvarligaste hälsoproblemen som kan uppstå efter lång tid är cancer, allergier och problem i luftvägarna.

Vedeldning

Du som eldar ansvarar för att din eldning inte stör andra. Miljö- och byggnadsnämnden kan tvingas minska eller förbjuda användandet av din anläggning om den orsakar problem för människors hälsa.

För att minska risken för problem, tänk på att:

  • Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Hugg, klyv och låt den sedan torka under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  • Förvara veden under tak.
  • Om du lagrar veden utomhus bör den ligga luftigt så att luft kan cirkulera igenom högen.
  • Förbränning ska alltid ske med god syretillförsel. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
  • Stäng inte spjällen innan veden brunnit ut då detta minskar risken att farliga gaser uppstår.
  • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning. Mindre rök är lika med bättre förbränning och lägre bränsleförbrukning.
  • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
  • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, målade brädor eller liknande. Du får enbart elda det papper som du tänder i eldstaden med.
  • På Naturvårdsverkets hemsida hittar du mer information om vedeldning, du hittar länk under Mer Information längst ner på sidan.

Eldning av trädgårdsavfall 

Eldning är endast tillåtet av torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis kvistar och grenar. Löv och gräsklipp ska du i första hand återvinna genom kompostering.  

Eldning av trädgårdsavfall får bara ske om det inte skapar olägenhet för grannar.  

Enligt Borgholm kommuns lokala föreskrifter är eldning av trädgårdsavfall inom detaljplan förbjuden 1 april – 30 september. 

När det inte råder eldningsförbud i kommunen är det på eget ansvar att ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan man ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor, på smhi.se. Du måste ta hänsyn till väder, vind och andra förhållanden som råder just på platsen där du avser att elda.  

Mer information om eldning finns även på Räddningstjänsten Sydosts hemsida, se nedan under Mer information.

Nya eldstäder

Om du ska sätta in en ny eldstad eller braskamin ska du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i förväg. Det gäller också om du gör ändringar som påverkar brandskyddet, som till exempel att sätta in en braskassett i en öppen spis. Läs mer om detta under avsnittet eldstäder längre ner på denna sida.

Tomgångskörning

I kommunens lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön anges det att tomgångskörning är tillåtet i högst 1 minut.

Skip to content