Kontakta oss

Bilen

Publicerat 30 september 2018

Får jag tvätta bilen hemma?

Nej, det är ytterst olämpligt att tvätta bilen på gatan, uppfarten eller på någon annan yta där vattnet rinner ner i en dagvattenbrunn. Dagvattenbrunnar är till för att ta hand om regn, snö och is som smälter och vattnet renas inte i reningsverken, utan rinner i vårt fall rakt ut i Östersjön.

Det smutsiga vattnet från din bil innehåller tungmetaller och andra kemikalier som är skadliga för både människor och djur. Enligt Miljöbalken är vi skyldiga att göra vad vi kan för att undvika skador på människors hälsa och på vår miljö. Att tvätta bilen hemma kan med andra ord vara straffbart.

Hur tvättar jag bilen miljövänligt?

Det bästa sättet att minimera din miljöpåverkan är att använda en biltvätt eller tvätta i en tvätthall. När du väljer biltvätten renas miljöfarliga ämnen bort från vattnet innan det släpps ut i naturen igen. Genom att använda en biltvätt, eller besöka en tvätthall får du alltså både en ren bil, ren natur och rent vatten.

Godkända tvättställen i Borgholms kommun

  • Högbystoppet i Löttorp
  • OKQ8 i Borgholm
  • Borgholm biltvätt i Borgholm

Fem felaktiga påståenden om biltvätt hemma

”Det är okej att tvätta bilen på gräsmattan”

När du tvättar bilen på gräsmattan följer föroreningar med ner i det översta jordlagret. Vattnet renas grovt av jorden, men rester av föroreningar kan ändå följa med vattnet längre ner i marken och riskerar att förorena vårt grundvatten.

”Det är bättre att tvätta bilen hemma än att köra långt till en biltvätt”

Att tvätta bilen hemma är ungefär detsamma som att tvätta bilen och hälla vattnet direkt ut i våra sjöar och vattendrag.

”Miljövänliga bilvårdsprodukter är sämre”

Nej. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester.

”Att tvätta bilen hemma är inte värre än att det regnar på bilen”

Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp den farliga smutsen som fastnat på din bil. Dessutom innehåller inte regn de miljöfarliga ämnen som kan finnas i dina bilvårdsprodukter.

Hoppa till innehåll