Kontakta oss

Nya verksamhetsområden

Rönnerum-Högsrums by

Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-18 att området från Rönnerum till Högsrums by, via områdena Lindersborg/Odens flisor och upp till Karums naturreservat ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster  avseende dricksvatten och spillvatten.

Kårehamn-Petgärdeträsk

Kommunfullmäktige beslutade den 19 augusti 2019 att området Kårehamn-Petgärdeträsk ska ingå i verksamhetsområde för vattentjänster avseende dricksvatten och spillvatten inom VA-distrikt Löt. Se beslutet nedan under Mer information.

Kolstad 4:91 – 4:111

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2018 att godkänna en utbyggnad av verksamhetsområdet i va-distriktet Köping så att det även omfattar följande fastigheter i Kolstad by avseende dricks- och spillvatten: Kolstad 4:91, 4:92, 4:93, 4:94, 4:95, 4:96, 4: 97, 4:98, 4:99, 4:100, 4:101, 4:102, 4:103, 4:104, 4:105, 4:106, 4:107, 4:108, 4:109, 4:110, 4:111. Se beslutet nedan under Mer information.

Hagelstad

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 att godkänna utbyggnad av befintligt verksamhetsområde VA-distrikt Källa att i verksamhetsområdet för vattentjänster (dricksvatten) även omfatta följande fastigheter i Hagelstad: Hagelstad 1:12, 1:13, 1:6, 1:7, 1:9, 11:2, 11:5, 2:2, 2:20, 2:4, 2:7, 3:2, 5:16, 6:12, 6:3, 6:7 och 9:12. Se beslutet nedan under Mer information.

Binnerbäck 2:4

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade via delegationsbeslut den 31 augusti 2017 §198 att Binnerbäck 2:4 ska ingå i verksamhetsområde för vatten och avlopp.  Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 att lägga redovisade delegationsbeslut  till handlingarna. Se beslutet nedan under Mer information.

Binnerbäck, Enerum, Hörninge m.fl.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2015 om justering av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Binnerbäck, Enerum, Hörninge, Mellböda, Spjutterum och Äpplerum som ingår i de geografiska områden som omfattas av VA-distrikten Högby, Köping, Böda, Runsten och Räpplinge. I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.
Samt en justering av verksamhetsområdena för vatten i Husvalla, Kolstad, Kvarnstad, Sammelstorp, Törneby, och Åstad som ingår i de geografiska områden som omfattas av VA-distrikten Föra, Källa, Köping och Långlöt. I områdena finns sedan tidigare beslutade verksamhetsområden för vatten. Se beslutet nedan under Mer information.

Kolstad

Kommunfullmäktige beslutade den 18 augusti 2014 om utökning och revidering av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Kolstad. Se beslutet nedan under Mer information.

Byxelkrok, Böda, Löttorp m.fl.

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2008 att fastställa följande verksamhetsområden för dagvatten och spillvattenavlopp i följande områden: Byxelkrok, Böda – Löttorp, Sandvik-  Södvik – Djupvik, Löt, Borgholm – Köpingsvik, Bredsättra, Gärdslösa, Runsten, Rälla – Stora Rör och Kårehamn.
För del av Borgholm – Köpingsvik beslutade KF samma dag att fastställa verksamhetsområde för dagvatten, spillvattenavlopp samt dagvattenavlopp.
Se beslutet nedan under Mer information.

Skip to content