Eldstäder

Om du ska installera en eldstad måste du anmäla det till oss. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal.

Om du påbörjar arbetet utan att ha gjort en anmälan samt utan att ha fått ett beslut om startbesked från oss är vi enligt lag skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

Vad kostar en anmälan om installation av en eldstad? Pris
Installation eller ändring av kamin/eldstad 2330:-

 

Följande åtgärder kräver att du skickar in en anmälan

• Installera en ny eldstad.
• Byta bränsleslag (till exempel oljepanna till pelletspanna).
• Byta eller ändra skorstenen.
• Annan väsentlig ändring som till exempel att byta en braskamin till en kakelugn.
• Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Följande åtgärder kan du göra utan att skicka in en anmälan

• Byta till likvärdig eldstad, avseende typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till befintlig rökkanal. Till exempel om du vill byta från en braskamin till en ny braskamin av samma fabrikat och modell.
• Byta från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
• Underhållsåtgärder, till exempel att glidgjuta skorstenen eller montera ett insatsrör.

För en anmälan om eldstad och/eller rökkanal ska följande handlingar skickas in

  • Ifylld blankett för anmälan
  • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering är markerad
  • Fasadritning i skala 1:100. Krävs inte om du ska ansluta till befintlig rökkanal
  • Prestandadeklaration där utsläpp och verkningsgrad redovisas för eldstaden

Information

Från och med den 1:a oktober 2019 gäller att eldstäder (braskaminer, insatser, kökspannor och pelletseldade kaminer) ska klara ett maximalt CO-utsläpp på 0,12 vol.% och en minsta verkningsgrad på 65%. (pelletskaminer 0,024 CO och 79%). Undantagna från dessa regler är bastuaggregat, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar som främst är avsedda för matlagning.
Mer om dessa regler hittar du på Boverkets hemsida under avsnittet ”Mer information” längre ner på sidan.