Eldstäder

Om du ska installera en eldstad måste du anmäla det till oss. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal.

Om du påbörjar arbetet utan att ha gjort en anmälan och utan att ha fått ett beslut om startbesked från oss är vi enligt lag skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

 

Följande åtgärder kräver att du skickar in en anmälan

• Installera en ny eldstad
• Byta bränsleslag (till exempel oljepanna till pelletspanna)
• Byta eller väsentligt ändra skorsten
• Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion
• Installera en insats i öppen spis
• Annan väsentlig ändring som till exempel att byta en braskamin till en kakelugn

 

 

Följande åtgärder kan du göra utan att skicka in en anmälan

• Byta till en eldstad av samma typ och placering som en redan installerad eldstad. Den nya eldstaden ska vara likvärdig den befintliga och anslutas till befintlig rökkanal. Detta gäller till exempel om du har en braskamin och vill byta till en ny braskamin.

• Byta från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
• Underhållsåtgärder, till exempel att glidgjuta skorstenen eller montera ett insatsrör.

För en anmälan om eldstad och/eller rökkanal ska följande handlingar skickas in

  • Ifylld blankett för anmälan
  • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering är markerad
  • Fasadritning i skala 1:100. Krävs inte om du ska ansluta till befintlig rökkanal
  • Prestandadeklaration där utsläpp och verkningsgrad redovisas för eldstaden

Information

Från och med den 1:a oktober 2019 gäller att eldstäder (braskaminer, insatser, kökspannor och pelletseldade kaminer) ska klara ett maximalt CO-utsläpp på 0,12 vol.% och en minsta verkningsgrad på 65%. (pelletskaminer 0,024 CO och 79%). Undantagna från dessa regler är bastuaggregat, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar som främst är avsedda för matlagning.
Mer om dessa regler hittar du på Boverkets hemsida under avsnittet ”Mer information” längre ner på sidan.

Avgift

 

Startbesked för installation av eldstad Avgift 2024
Installation eller ändring av kamin/eldstad  3 942 kronor