Kontakta oss

Fladdermöss

Publicerat 12 mars 2018

Trots att man varken hör eller ser så mycket av fladdermössen är de vanliga i Sverige. Minst 18 arter förekommer i landet men det är bara ca fem-sex arter som är riktigt talrika. Fladdermössen är nattaktiva och lever uteslutande av insekter och anfaller aldrig människor. I de fall där fladdermöss har flugit på människor handlar det om ungar som inte hunnit öva upp flygförmågan. Fladdermöss lever ofta i kolonier och har man dem i sitt eget hus är man lyckligt lottad. En enda fladdermus kan nämligen äta motsvarande 4000-7000 myggor under en natt!

Vilka problem kan de orsaka?

Fladdermöss kan inte gnaga och orsakar därför ingen direkt skada på inredningen. Problemen som kan uppkomma med fladdermöss i huset är ofta av två slag- lukt eller ljud.

Lukt: Själva fladdermusen luktar ingenting, men under vissa omständigheter kan dess spillning bli störande. Spillningen består endast av kitinrester (skelettdelar) från insekter och torkar därför mycket snabbt. I normala fall är den helt luktfri, men om huset är fuktigt eller dåligt ventilerat kan vissa obehag uppstå.

Ljud: Under fladdermössens digivningsperiod kan ungarna ge i från sig läten som kan uppfattas av människor. Digivningsperioden är dock kortvarig och ljuden upphör när ungarna blivit flygfärdiga i månadsskiftet juli-augusti.

Åtgärder: Lukt ifrån spillningen åtgärdas genom att förbättra utrymmets ventilation. Om lukt inte är problemet, utan själva spillningen, åtgärdas detta bäst genom att en skyddande masonitskiva monteras. Ljudet från de tiggande ungarna är man dock tvungen att stå ut med.

Kan jag bli av med fladdermössen?

Först och främst måste man komma ihåg att fladdermöss är fridlysta, och det gäller även dess ungar! Att döda dem, eller på annat sätt göra sig av med dem är dessutom verkningslöst eftersom det snabbt flyttar in nya individer. Det enda som fungerar är att täta alla öppningar, springor och hål i huset. Dvärgfladdermöss tar sig ledigt in i centimeterbreda öppningar, så det gäller att vara noggrann.

Detta måste ske under perioden 15 april-1 juni eller mellan 15 augusti-15 september. Annars finns risk att man stänger in ungar eller övervintrande individer och dessa kommer att orsaka större luktproblem än spillningen. Innan man tätar måste man under några kvällar räkna antalet fladdermöss som flyger ut genom utgångshålet (ibland finns flera hål!). När man har en uppfattning om antalet ser man till att alla fladdermössen lämnat huset, varefter man fäster byggplast ovan ingångshålen. Fladdermöss kan då komma ut men inte in, och tätningen kan börja.

Skip to content