Kontakta oss

Natur och allemansrätt på Öland

Naturreservat

De höga naturvärdena i kommunen uppmärksammas i olika sammanhang såväl regionalt som nationellt och internationellt. Kommunen har ett stort antal naturreservat och stora områden har också pekats ut som riksintressanta för naturvården.

Natura 2000

Kommunen har även stora områden som ingår i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturmiljöer, Natura 2000. Dessutom finns områden som ingår i den internationella våtmarkskonventionen:

Skip to content