Kontakta oss

Vilda djur

Publicerat 12 mars 2018

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt. Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedriva skyddsjakt.

Hittar du ett dött djur i skog och mark, kan du kontakta markägaren.

Statens vilt

Ärenden rörande statens vilt handläggs av Polisen.

Däggdjur som omfattas

 • Lo, utter och valar.
 • Döda tumlare eller annan små val tas om hand av Enheten för miljögiftsforskning.

Fåglar som omfattas

 • Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
 • Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
 • Hackspettar: Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
 • Tärnor: Skräntärna och svarttärna.
 • Övriga: Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Sälar

Har du hittat en död säl? Låt den då ligga kvar där du fann den och

 • ta en noggrann positionsbeskrivning, använd gärna ett kartverktyg på din mobiltelefon för att ta ut koordinater.
 • gör en uppskattning av djurets längd och vikt samt eventuella synliga skador samt grad av förruttnelse.

Kontakta därefter Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Sälarna tas om hand av museet för bland annat analys av miljögifter. Museet betalar också eventuella utlägg som upphittaren gjort.

Ormar

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg samt ungar.

Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och förflytta den. Endast om detta inte är möjligt och ingen annan lösning finns får du döda huggormen.

Hantering av övriga döda vilda fåglar än dem som är statens vilt

Fågelinfluensa är en sjukdom som främst påvisas hos vilda fåglar. Vilda fåglar, särskilt sjöfåglar, anses vara naturliga värdar för alla typer av fågelinfluensavirus och har en stor roll i spridning av viruset. Döda fåglar utsöndrar inte virus och bidrar inte till smittspridning.

Vid fynd av döda vilda fåglar på allmän plats eller i naturen kan du välja något av följande

 • Låt fåglarna ligga kvar. Att vilda fåglar dör är en naturlig företeelse.
 • Gräv ner fåglarna så att inga andra djur kommer åt materialet.
 • Om nedgrävning inte är möjligt kan mindre fåglar läggas i en vanlig plastpåse (fylld till max hälften så påsen kan knytas ihop ordentligt). Påsen läggs i ytterligare en plastpåse som också försluts noga och läggs i soporna tillsammans med annat brännbart material.
 • Om fåglarna är för stora eller för många för att läggas i sophanteringen enligt ovan bör de i stället läggas i dubbla sopsäckar och köras till förbränning. Kontakt ska tas med förbränningsanläggningen för instruktioner hur materialet kan tas emot.

Observera att den som hanterar fåglar bör använda skyddshandskar och tvätta händerna efter hantering.

Hoppa till innehåll