Vilda djur

12 mars 2018

Inom detaljplanelagt område krävs polistillstånd för jakt. Kommunen har ett antal jägare som har tillstånd att bedriva skyddsjakt.

Hittar du ett dött djur i skog och mark, är det markägaren som ska kontaktas. Ärenden rörande statens vilt handläggs av Polisen.

Statens vilt

Däggdjur som omfattas

  • Lo, utter och valar.
  • Döda tumlare eller annan små val tas om hand av Enheten för miljögiftsforskning.

Fåglar som omfattas

  • Rovfåglar: Fiskgjuse, bivråk, örnar, glador, falkar och kärrhökar.
  • Ugglor: Tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla och slaguggla.
  • Hackspettar: Gråspett, vitryggig hackspett och mellanspett.
  • Tärnor: Skräntärna och svarttärna.
  • Övriga: Fjällgås, storkar, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, kungsfiskare, blåkråka, härfågel och sommargylling.

Sälar

Har du hittat en död säl? Låt den då ligga kvar där du fann den och

  • ta en noggrann positionsbeskrivning, använd gärna ett kartverktyg på din mobiltelefon för att ta ut koordinater.
  • gör en uppskattning av djurets längd och vikt samt eventuella synliga skador samt grad av förruttnelse.

Kontakta därefter Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Sälarna tas om hand av museet för bland annat analys av miljögifter. Museet betalar också eventuella utlägg som upphittaren gjort.

Ormar

Alla sorters ormar är fridlysta i Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg samt ungar.

Undantaget är om du hittar en huggorm på din tomt. Då får du fånga in och förflytta den. Endast om detta inte är möjligt och ingen annan lösning finns får du döda huggormen.

Hoppa till innehåll