Kontakta oss

Boendemiljö

Vi tillbringar mycket av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att boendemiljön är hälsosam.

Problem med inomhusmiljön handlar oftast om:

  • Ventilation
  • Inomhustemperatur
  • Fukt och mögel
  • Radon
  • Vattentemperatur
  • Buller

Har du problem i din lägenhet med något av ovanstående eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen inte blir åtgärdade kan du kontakta miljöenheten. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att sköta dina fastigheter så att de boende mår bra och inte får hälsobesvär på grund av brister i byggnaden. Detta görs enklast genom att planera och kontrollera fastigheten för att förebygga problem, så kallad egenkontroll.

Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 §, miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att vidta försiktighetsmått redan när en risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

När en akut åtgärd måste vidtas, till exempel vid en vattenskada, är rutiner för åtgärd och en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten ofta avgörande för att minimera skadorna och begränsa problemet.

Du kan läsa mer om vad som ingår i fastighetsägarens ansvar på sidorna om ventilation och inomhustemperatur.

Skip to content